#Vijesti-eu

Hrvatskoj dva upozorenja Europske komisije zbog povreda prava Unije

15

Srpanj

Objavljeno

Hrvatska je u četvrtak, u srpanjskom paketu odluka o povredama prava EU-a, dobila jednu službenu opomenu i jedno obrazloženo mišljenje.

Europska komisija jednom mjesečno objavljuje paket odluka o povredama kojima poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava Unije, podsjeća Hina. Postupak započinje slanjem službene opomene, nakon čega slijedi obrazloženo mišljenje, dok je treći korak slanje na Sud EU-a.

Neispravno smo prenijeli direktivu o gorivu i radioaktivnom otpadu

U četvrtak je Hrvatska, u paketu s Poljskom i Nizozemskom dobila obrazloženo mišljenje zbog neispravnog prenošenja dijelova direktive o istrošenom gorivu i radioaktivnom otpadu.

Direktiva, naime, propisuje da države članice moraju izraditi i provesti nacionalne programe za gospodarenje svim istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom nastalima na njihovu državnom području, do njihova odlaganja. Države članice bile su obvezne prenijeti direktivu u svoja nacionalna zakonodavstva do 23. kolovoza 2015. godine. Sve tri države imaju rok od dva mjeseca za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Europska komisija. U protivnom, slučaj može ići pred Sud EU-a.

Bruxelles želi bolju primjenu pravila o upućivanju radnika diljem EU-a i osiguranje prava upućenih radnika

Hrvatska je u skupini od 24 države koje su dobile službene opomene da poštuju direktivu o upućivanju radnika, piše Hina. Cilj je direktive o upućivanju radnika ojačati praktičnu primjenu pravila o upućivanju radnika rješavanjem pitanja povezanih s borbom protiv prijevara i zaobilaženja pravila, pristupom informacijama i administrativnom suradnjom među državama članicama.

Europska komisija namjerava osigurati da se postojećim pravilima omogući nastavak upućivanja radnika na jedinstvenom tržištu bez nepotrebnih prepreka za poslodavce, uz istodobno osiguravanje prava upućenih radnika. Države članice imaju dva mjeseca za poduzimanje odgovarajućih mjera, u protivnom im Europska komisija može odlučiti uputiti obrazložena mišljenja.

Hina

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice