#Vijesti-eu

Hrvatski programi za pomoć poduzećima pogođenim koronavirusom odobreni od strane Europske komisije

14

Travanj

Objavljeno

Europska komisija donijela 19. ožujka 2020. godine Privremeni okvir koji državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo tijekom pandemije koronavirusa. U Privremenom okviru, izmijenjenom 3. travnja 2020., predviđene su sljedeće vrste potpore koje države članice mogu dodijeliti:

 • izravna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne porezne olakšice i predujmovi u iznosu do 100 000 eura za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 120 000 eura za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture i 800 000 eura za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima kako bi se financirale njihove hitne potrebe za likvidnošću. Države članice mogu, do nominalne vrijednosti od 800 000 eura po poduzeću, dati i beskamatne zajmove ili jamstva za zajmove koja pokrivaju 100 % rizika, osim u primarnom poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva i akvakulture, u kojima se primjenjuju ograničenja od 100 000 eura odnosno 120 000 eura po poduzeću;
 • državna jamstva za kreditiranje poduzeća kako bi osigurale da banke nastave odobravati kredite klijentima kojima su potrebni. Ta državna jamstva mogu obuhvaćati do 90 % rizika zajmova kako bi se poduzećima olakšalo da ispune trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
 • subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora s povoljnim kamatnim stopama; Ti će zajmovi poduzećima pomoći da ispune trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.
 • zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: takva potpora smatra se izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru;
 • javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj državi privremeno nedostupno pokriće za utržive rizike;
 • potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa radi rješavanja aktualne zdravstvene krize u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica. Za prekogranične projekte u kojima sudjeluje više od jedne države članice mogu se dodijeliti dodatna sredstva;
 • potpora za izgradnju i nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj i testiranje proizvoda (uključujući cjepiva, respiratore i zaštitnu odjeću) korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, do prve industrijske primjene. To može biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
 • potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
 • ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje za sektore, regije ili vrste poduzeća najteže pogođene pandemijom;
 • ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika poduzeća u najteže pogođenim sektorima ili regijama, koja bi inače morala otpuštati zaposlenike.

Privremeni okvir državama članicama omogućuje da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam koji prekoračuju pragove navedene u okviru. Omogućuje im i kombiniranje svih mjera potpore dodijeljenih na temelju Privremenog okvira s postojećim mogućnostima dodjele „de minimis” potpore poduzeću u iznosu do:

 • 25 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru
 • 30 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture
 • 200 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima

Države članice moraju se obvezati da će izbjegavati nepotrebnu kumulaciju mjera potpore za ista poduzeća kako bi potpora bila ograničena na njihove stvarne potrebe.

Osim toga, Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama.

 Komisija je 13. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju Covida-19, u kojoj su utvrđene te mogućnosti. Primjerice, države članice mogu donijeti općenite mjere u korist poduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada sa skraćenim radnim vremenom u svim sektorima) koje su izvan područja primjene pravilâ o državnim potporama. Poduzećima mogu dodijeliti i naknadu za pretrpljenu štetu koja je uzrokovana i izravno prouzročena pandemijom koronavirusa.

Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja prosinca 2020. godine. Komisija će, radi pravne sigurnosti, prije tog datuma procijeniti treba li produljiti rok primjene okvira.

Odobreni hrvatski programi

Dva hrvatska programa za pomoć poduzećima u iznosu od milijardu eura omogućit će likvidnost poduzeća, kako bi mogla nastaviti s poslovanjem. Jedan program javnih potpora bit će u obliku beskamatnih zajmova, a drugi su zajmovi sa subvencioniranim kamatnim stopama.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je:” Ovi hrvatski programi u vrijednosti od milijardu eura omogućit će Hrvatskoj da beskamatnim zajmovima ili zajmovima s vrlo niskom kamatnom stopom pomogne poduzećima koja su najviše pogođena posljedicama pandemije koronavirusa. Poduzećima će to omogućiti dovoljnu likvidnost da u ovim teškim vremenima nastave s poslovanjem. I dalje blisko surađujemo s državama članicama kako bismo pronašli izvediva rješenja za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima EU-a.”

 

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice