#Vijesti-eu

HRVATSKA PREDSJEDA VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE

22

Siječanj

Objavljeno

Predsjedanje EU kojeg Hrvatska dijeli s Rumunjskom i Finskom traje sljedećih 18 mjeseci. Predsjedanje Hrvatske započinje 1. siječnja 2020. i traje do 30. lipnja 2020. Svaka zemlja predsjeda tijekom razdoblja od šest mjeseci, ali se njeno vodstvo smatra dijelom trija kojemu ta zemlja pripada. Od njih se očekuje da se dogovore oko zajedničkih dugoročnih ciljeva i prioritetnih pitanja, te imaju zadatak surađivati na zajedničkoj agendi koja služi kao temelj svakog pojedinog programa. Također je cilj da se stvori okruženje u kojem male i neiskusne zemlje dobivaju podršku od iskusnijih partnera u triju.

Dvije glavne zadaće predsjedništva su:

  1. Planiranje sastanaka Vijeća i njegovih pripremnih tijela te predsjedanje tim sastancima

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava te ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća. Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji koju obnaša dužnost rotirajućeg predsjedanja.

  1. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosima s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga nastojati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje.

Predsjedništvo blisko surađuje s predsjednikom Europskog vijeća i visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Pomaže im u radu, a od njega se katkad može zatražiti i izvršavanje određenih dužnosti za visokog predstavnika.

Četiri su prioriteta hrvatskog predsjedanja:

Europa koja se razvija

Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za ujednačen, održiv i uključiv rast Unije koji uzima u obzir posebnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana.

Europa koja povezuje

Hrvatsko predsjedništvo poticat će politike usmjerene na infrastrukturno povezivanje Unije i na zbližavanje njezinih građana, ponajprije kroz obrazovanje, kulturu i sport.

Europa koja štiti

Hrvatsko predsjedništvo bit će usmjereno na daljnju izgradnju Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, demokraciji i vladavini prava.

Utjecajna Europa

Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za nastavak dosljedne, djelotvorne i vjerodostojne politike proširenja, kao uloga u stabilnost, sigurnost i daljnji gospodarski razvoj i povezanost europskog kontinenta.

Hrvatska kao najmlađa članica zalagat će se za djelotvornu politiku proširenja, zasnovanu na potvrđenoj europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata uz puno ispunjavanje utvrđenih kriterija. Zalagat će se za povećanje kolektivne sposobnosti Unije za odgovore na krize jer Unija je danas prepoznata kao ključan međunarodni akter u promicanju i izgradnji mira.

Hrvatsko predsjedništvo će stoga u tih šest mjeseci raditi na jačanju međunarodnog položaja, asertivnosti Unije te nastavak naše stabilnosti i sigurnosti na europskom kontinentu.

Predsjedanjem Unije ojačat će utjecaj i položaj Hrvatske u Europi i svijetu.

Izvor: https://www.consilium.europa.eu/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice