#Vijesti-eu

Hrvatska energetski intenzivna poduzeća dobivaju potpore od Europske komisije

9

Lipanj

Objavljeno

Europska komisija odobrila je, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, program kojim se energetski intenzivnim poduzećima odobrava smanjenje naknada za potpore za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Potpore Republike Hrvatske za obnovljivu energiju trenutačno se financiraju sredstvima potrošača električne energije na temelju potrošnje.

Program koji će se primjenjivati do 31. prosinca 2021. i čiji je privremeni godišnji proračun 10 milijuna eura pomoći će poduzećima koja posluju u Hrvatskoj u sektorima koji su posebno energetski intenzivni (i stoga imaju veliku potrošnju električne energije) i trguju na međunarodnoj razini.

Smanjenja za korisnike iznosit će najviše do 80 % naknada za potpore. Hrvatska je dostavila i plan prilagodbe kako bi se razina smanjenja uskladila s pravilima o državnim potporama koja se primjenjuju od 2013. Komisija je ocijenila mjeru i plan prilagodbe u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju dostupnih prijevoda na prethodnoj za razdoblje od 2014. do 2020.

Smjernicama se odobravaju smanjenja, do određene razine, doprinosa koji se naplaćuju energetski intenzivnim poduzećima koja posluju u određenim sektorima i izložena su međunarodnoj trgovini, kako bi se osigurala njihova globalna konkurentnost.

Komisija je utvrdila da će se naknada dodijeliti samo tim poduzećima u skladu sa zahtjevima iz Smjernica. Nadalje, mjerom će se promicati energetski i klimatski ciljevi EU-a i osigurati globalna konkurentnost energetski intenzivnih korisnika i industrija, bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja. Na temelju toga Komisija je zaključila da su mjera i plan prilagodbe u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice