#Vijesti-eu

GRAD ZAGREB OBJAVIO JE JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2019.

15

Veljača

Objavljeno

Grad Zagreb objavio je 14. veljače 2019. godine Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2019. za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj
 • donacije i sponzorstva
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično)
 • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu)
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2019.

Udruga može od Grada Zagreba zatražiti 100% iznosa za financiranje aktivnosti.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu
 • moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba
 • moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba
 • da se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak
 • da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

Izvor: https://www.zagreb.hr/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice