#Vijesti-eu

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a za 2020. godinu

3

Veljača

Objavljeno

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a.

Datumi objava natječaja su indikativni i savjetujemo zainteresirane da se redovito informiraju o izmjenama. Portal eu-projekti.info popratit će sve izmjene. U nastavku donosimo indikativne datume objave natječaja koji su predviđeni za otvaranje u 2020. godini.

Indikativni Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga možete preuzeti OVDJE.


PRIORITETNA OS 1:  VISOKA ZAPOŠLJIVOST I RADNE SNAGE

 

Pronađi me!

Cilj PDP-a: Provedba aktivnosti dosega neaktivnih mladih osoba (15 – 29 godina) u NEET statusu.

Indikativni datum objave: ožujak 2020. godine

 

Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju 

Cilj PDP-a: povećanje broja visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj; omogućavanje stjecanja kvalifikacija u visokom obrazovanju za pripadnike NEET skupine.

Indikativni datum objave: lipanj 2020. godine


PRIORITETNA OS 2:  SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

 

Umjetnost i kultura za djecu i mlade

Cilj PDP-a: bolja socijalna uključenost djece i mladih kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima

Indikativni datum objave: veljača 2020. godine

 

Zaželi – faza 2

Cilj PDP-a: osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koja će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Indikativni datum objave: veljača 2020. godine

 

Razvoj, širenje i unaprijeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitcionalizacije 

Cilj PDP-a:

1. smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoja/širenja izvaninstitucijskih socijalnih uloga,

2. jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije,

3. podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Indikativni datum objave: veljača 2020. godine

 

Razvoj usluge osobne asistencije – faza 3

Cilj PDP-a:

 1. poivećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom s stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i menatalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije,
 2. povečati socijalnu uključivost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhosljepim osobama kroz pružanje usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika,
 3. povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama kroz pružanje usluga videćeg pratitelja.

Indikativni datum objave: ožujak 2020. godine

 

Čitanjem do uključivog društva

Cilj PDP-a: povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Indikativni datum objave: travanj 2020. godine

 

Promocija zdravlja i prevecija bolesti – Faza 2

Cilj PDP-a: povećanje znanja i svjesti te promocanje zdravih navika i/ili povećanje znanja i svjesti građana RH o vžnosti očekivanja zdravlja i prevencije bolesti.

Indikativni datum objave: srpanj 2020. godine

 

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – faza 2

Cilj PDP-a:

 1. Doprinjeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
 2. Unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića s cinjem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života s uzdržani članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Indikativni datum objave: srpanj 2020. godine

 

Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

Cilj PDP-a:

1. Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu, podizanje razine znanja, vještina i informiranosti te stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih i prevenciju nasilja,
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima.

Indikativni datum objave: kolovoz 2020.

 

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – 2. Poziv

Cilj PDP-a:

Opći cilj: povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi :

 1. promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom,
 2. razvoj praktičnih vještina ranjivih skupina  za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva,
 3. podizanje konkurentnosti osoba s invaliditetom kao radne snage u sektoru turizma i ugostiteljastva,
 4. unaprjeđenje stručnih i pedagoskih znanja edukatora za rad osoba s invaliditeom.

Indikativni datum objave: rujan 2020. godine


PRIORITETNA OS 3: OBRAZOVANJE I CIJELOŽIVOTNO UČENJE

 

Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove

Cilj PDP-a: povećanje/podrška uključenosti predškolske djece iz skupine u socio-ekonomski nepovoljnom položaju u predškolske ustanove.

Indikativni datum objave: travanj 2020. godine

 

Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbe HKO-a

Cilj operacije: unapređenje kvalitete i relevantnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba.

Indikativni datum objave: listopad 2020. godine


PRIORITETNA OS 4: DOBRO UPRAVLJANJE

 

Mikroprojekti – podrška aktivnsotima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice

Cilj PDP-a: osigurati razvoj civilnog društva u RH koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj RH.

Specifični ciljevi:

 1. jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenim lokalnim problemima,
 2.  jačati kapacitete OCD-a za neporedan rad na područkima koje se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou.

Indikativni datum objave: svibanj 2020. godine

 

Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici 

Cilj PDP-a: Opći cilj ovog Poziva je jačanje kapaciteta postojećih organizacija civilnog društva koje do sada nisu provodile projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda, za provedbu inovativnih aktivnsoti na području svoje lokalne zajednice.

Specifični ciljevi:

 1. jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima
 2. jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koje se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou.

Indikativni datum objave: svibanj 2020. godine

 

Popularizacija STEM-a

Cilj PDP-a: osigurati razvoj organizacije civilnog društva u području popularizacije znanosti.

Specifični ciljevi:

 1. jačanje kapaciteta OCD-a u području popularizacije znanosti
 2. jačanje svjesti o znanstvenim činjenicama i promocija znanosti u svim dobnim skupinama s posebnim naglaskom na mlade

Indikativni datum objave: lipanj 2020. godine

 

Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima

Cilj PDP-a: Osiguranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj na hrvatskim otocima i nerazvijenim područjima.

Specifični ciljevi:

1. Osnaživanje kapaciteta OCD-a za osiguranje kvalitetnih usluga od općeg interesa (socijalnih, turističkih, kulturnih, sportskih, zdravstvenih) na otocima i nerazvijenim područjima,

2. Razvijanje i provedba novih i inovativnih programa u području sporta, kulture i umjetnosti, socijalne i zdravstvene skrbi (uključujući društveno-poduzetničke inicijative) za kvalitetniji društveni i gospodarski razvoj otoka i nerazvijenih područja; 3. Unapređenje suradnje javnog i civilnog sektora u donošenju odluka na lokalnoj razini.

Indikativni datum objave: listopad 2020. godine

 

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza II

Cilj PDP-a: Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Indikativni datum objave: studeni 2020. godine


ITU

 

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja ITU 9iv2

Cilj PDP-a: Razvoj programa i usluga izvaninstitucionalne skrbi na području 7 odabranih urbanih aglomeracija.

Indikativni datum objave: travanj 2020.

 

Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje ITU 10iii3

Cilj PDP-a:  Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija na području 7 odabranih urbanih aglomeracija.

Indikativni datum objave: rujan 2020.

 

Podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola i stjecanja praktičnih vještina na području 7 odabranih urbanih aglomeracija ITU 10iv1

Cilj PDP-a: Podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola i stjecanja praktičnih vještina na području 7 odabranih urbanih aglomeracija.

Indikativni datum objave: prosinac 2020.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice