ZDRAVLJE ZA RAST
(Health for Growth)

ZDRAVLJE ZA RAST je treći višegodišnji program djelovanja Europske unije na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. Program nadopunjuje, podupire i uvećava potencijal politika država članica za poboljšanje zdravlja građana Unije te za smanjenje nejednakosti u području zdravstva promicanjem zdravlja, inovacija u zdravstvu, održivosti zdravstvenih sustava i zaštitom građana Unije od javnozdravstvenih prijetnji.

  • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine 449 milijuna eura
  • Službene stranice: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

CILJEVI

  • Poboljšati zdravlje građana Europske unije i reducirati zdravstvene nejednakosti;
  • Poticati inovacije u zdravstvu i povećati održivost zdravstvenih sustava;
  • Fokusirati se na aktualne javnozdravstvene izazove država članica Europske unije;
  • Podržati i poticati suradnje država članica u području zdravstva.

Aktivnosti:

01. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • Promicanje zdravlja, prevencija bolesti i poticanje podupirućeg okruženja prema zdravom načinu života;
  • Zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji;
  • Doprinos inovativnim, učinkovitim i održivim zdravstvenim sustavima;
  • Olakšati pristup boljem i sigurnijem sustavu zdravstvene zaštite za građane Unije.

Kome je program namijenjen?

Program mogu koristiti nadležna tijela odgovorna za zdravlje u državama članicama ili tijela javnog sektora (zakonito osnovane organizacije, javna tijela, tijela javnog sektora, a posebno istraživačke i zdravstvene ustanove, sveučilišta i visokoškolske ustanove), uključujući međunarodne organizacije koje djeluju u području zdravlja.