PROGRAM ŽIVOT
(Life)

Program LIFE je instrument Europske unije za borbu protiv klimatskih promjena i zaštitu okoliša. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju politika i zakonodavstva Europske unije iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost. Europska unija je Programom LIFE za razdoblje 2014. – 2020. osigurala proračun od 3,46 milijarde eura (od čega je 75% namijenjeno za potprogram Okoliš – 2,59 milijarde eura, a 25% za Klimatske aktivnosti – 0,86 milijarde eura). Program LIFE ustanovljen je 1992. godine.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 3,4 milijarde eura
 • Službene stranice: http://ec.europa.eu/environment/life/

CILJEVI:

 • Pridonijeti prelasku na gospodarstvo koje upotrebljava učinkovite resurse, ima nisku razinu emisije CO2 i otporno je na klimatske promjene, doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, uključujući davanje podrške mreži Natura 2000 i borbu protiv narušavanja ekosustava;
 • Poboljšati razvoj, provedbu i primjenu okolišne i klimatske politike i zakonodavstva Unije te djelovati kao katalizator i promicati integraciju i uključivanje okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Unije te u praksu iz javnog i privatnog sektora također povećavajući kapacitet javnog i privatnog sektora;
 • Podupirati bolje upravljanje u području okoliša i upravljanje u području klime na svim razinama, uključujući bolje sudjelovanje civilnog društva, nevladinih organizacija i lokalnih aktera;
 • Podržati provedbu Sedmog akcijskog programa za okoliš.

Prihvatljive aktivnosti:

01. Okoliš

 • Okoliš o učinkovitost resursa;
 • Priroda i bioraznolikost;
 • Upravljanje i informacije o okolišu;
 • Europske snage solidarnosti – doprinos programu LIFE, potprogramu Okoliš.

02. Klimatske promjene:

 • Ublažavanje klimatskih promjena;
 • Adaptacija na klimatske promjene;
 • Upravljanje i informacije na području klime;
 • Europske snage solidarnosti – doprinos programu LIFE, potprogramu Klimatske promjene;
 • Povezani izdaci za potporu.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen javnim i privatnim tijelima koja dolaze iz zemalja članica Europske unije, EFTA-e, zemljama kandidatkinjama, zemljama pristupnicama Europskoj uniji te zemljama na koje se primjenjuje europska politika susjedstva.