PROGRAM ZA PRAVA I DRŽAVLJANSTVO
(Rights and Citizenship Programme)

PROGRAM ZA PRAVA I DRŽAVLJANSTVO doprinosi daljnjem razvoju jednakosti, ravnopravnosti i ljudskih prava koja izviru iz međunarodnih dokumenata koje je usvojila Europska unija. Sve financirane akcije moraju polučiti konkretan rezultat koji će imati pozitivan utjecaj na više država članica.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 439 milijuna eura
 • Službene stranice: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

CILJEVI:

 • Promicati nediskriminaciju;
 • Boriti se s rasizmom, ksenofobijom, homofobijom i drugim oblicima netolerancije;
 • Promicati prava osoba s invaliditetom;
 • Promicati ravnopravnost između žena i muškarac;
 • Sprječavati nasilje nad djecom, mladim osobama, ženama i drugim rizičnim skupinama;
 • Promicati prava djece;
 • Osigurati najvišu razinu zaštite osobnih podataka;
 • Promovirati prava koja izviru iz statusa građanina Europske unije;
 • Poticati na primjenu potrošačkih prava.

Aktivnosti

01. Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnosti osposobljavanja (razmjena osoblja, radionice, razvoj obrazovnih modula);
 • Zajedničko učenje, aktivnosti suradnje, razmjena dobrih praksi, razvoj IKT alata;
 • Aktivnosti podizanja svijesti, diseminacija, konferencije;
 • Podrška za ključne aktore (ključne europske nevladine organizacije i mreže te odgovorne za implementaciju prava u Europskoj uniji u državama članicama;
 • Analitičke aktivnosti (studije, sakupljanje podataka, razvoj zajedničkih metodologija, indikatora, istraživanja, priprema priručnika i publikacija).

Kome je program namijenjen?

Program mogu koristiti države članice Europske unije, Island i Lihtenštajn.