COSME – PROGRAM ZA KONKURENTNOST PODUZETNIŠTVA I MSP
(COSME – Programme for the Competitiveness of Enterprises & SMEs)

Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća – COSME – za cilj ima jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća Europske unije, uključujući sektor turizma, poticanje poduzetničke kulture te promicanje stvaranja i rasta malih i srednjih poduzetnika. Mala i srednja poduzeća su kralješnica europske ekonomije, zaslužna za stvaranje čak 85% novih radnih mjesta. Mala i srednja poduzeća zapošljavaju čak 67% ljudi u privatnom sektoru. Europska komisija kroz program COSME promovira poduzetništvo i poboljšava poslovno okruženje kako bi se mala i srednja poduzeća mogla razviti u svom punom potencijalu te sudjelovati u globalnoj ekonomiji.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 2,3 milijardi eura
 • Službene stranice: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Ciljevi programa:

 • Poboljšati pristup financijama za mala i srednja poduzeća;
 • Poboljšati pristup tržištu za mala i srednja poduzeća;
 • Unaprijediti okvirne uvjete za poslovnu konkurentnost i rast;
 • Poticati poduzetničku kulturu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

01. Aktivnosti za poboljšanje pristupa financijama za mala i srednja poduzeća:

 • Financijski instrumenti kreditnih jamstava za početne, razvojne ili transferne faze poslovanja malih i srednjih poduzeća;
 • Financijski instrumenti ulaganja u vlasničke vrijednosnice za početne, razvojne ili transferne faze poslovanja malih i srednjih poduzeća;
 • Popratne aktivnosti: istraživanja pristupa financijama od strane malih i srednjih poduzeća, diseminacija informacija, komunikacijske aktivnosti, studije i evaluacije, radionice;
 • Aktivnosti namijenjene razvoju novih strategija konkurentnosti (dizajn, implementacija i evaluacija politika, osiguranje odgovarajuće infrastrukture, stvaranje klastera svjetske klase i poslovnih mreža, okvirnih uvjeta za razvoj održivih proizvoda, usluga i procesa; Suradnja poduzetnika u oblikovanju politika i dobre prakse za razvoj MSP politika te suradnja s donositeljem politika);
 • Inicijative koje ubrzavaju nastanak konkurentne industrije.

02. Poboljšanje pristupa tržištu za mala i srednja poduzeća:

 • Pristup jedinstvenom tržištu – jačanje kapaciteta u pripremi inicijative Jedinstvenog digitalnog tržišta;
 • Aktivnosti kampanje „EU open for business“ koja će se održati u 2019. godini;
 • Europsko-japanski centar za industrijsku kooperaciju;
 • Podrška europskim malim i srednjim poduzećima u sporovima oko intelektualnog vlasništva;
 • Međunarodni pomoćni centri za pitanja intelektualnog vlasništva;
 • Sufinanciranje javne nabave konzorcija za inovacije;
 • Posvetiti posebnu pažnju mladim, novim i potencijalnim poduzetnicima;
 • Potpora Komisije državama članicama za provođenje mjera za stvaranje poduzetničkog obrazovanja, vještina i stavova za potencijalne i nove poduzetnike.

03. Aktivnosti unapređenja okvirnih uvjeta za poslovnu konkurentnost i rast:

 • Politike malog i srednjeg poduzetništva;
 • Aktivnosti platforme Europske unije REFIT za bolje regulativne okvire;
 • Aktivnosti programa Europskog klastera izvrsnosti;
 • Lake industrije (tekstil, odjeća, obuća i kožna proizvodnja) – inovacije i tehnološki projekti;
 • Poboljšanje konkurentnosti europskog turističkog sektora;
 • Osnivanje zajednice stručnjaka za izradu europskog kataloga standarda u području informacijske i komunikacijske tehnologije;
 • Oznaka Europske unije o nanomateriji;
 • Europsko kemijsko zakonodavstvo (1. faza);
 • Umjetna inteligencija – Mogućnosti za industrijsku transformaciju i prevladavanje socijalnih izazova;
 • Implementacija akcijskog plana strategije Construction 2020.;
 • Poboljšanje prekograničnih i međudržavnih financiranja u svrhu internacionalizacije MSP-a.

04. Poticanje poduzetničke kulture:

 • Erasmus za mlade poduzetnike;
 • Inicijativa socijalnog poduzetništva – akcije promocije najboljih praksi za društvenu javnu nabavu i prekogranične aktivnosti za društveno poduzetništvo;
 • Mreže socijalnih inovacija za društveno poduzetništvo i pristup investicijskom kapitalu;
 • Europska oznaka za usavršavanje nastavnika u višem obrazovanju u području poduzetništva.

Kome je program namijenjen?

 • Program je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama i institucijama koje djeluju u području poticanja, promicanja ili podupiranja poduzetništva.