PRAVOSUĐE
(Justice)

Program PRAVOSUĐE pridonosi stvaranje europskog područja pravde promicanjem pravne i pravosudne suradnje. Program PRAVOSUĐE nasljednik je tri programa iz prethodnog financijskog razdoblja te sukladno tome pokriva područja građanskog pravosuđa, kaznenog pravosuđa i suzbijanja trgovine drogom. Izgradnja zajedničkog prostora pravde program PRAVOSUĐE promovira kroz ideju zajedničkog razumijevanja i povjerenja.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 378 milijuna eura
 • Službene stranice: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

CILJEVI:

 • Pravosudna kooperacija u građanskim parnicama;
 • Pravosudna kooperacija u području suzbijanja kriminala;
 • Pravosudno osposobljavanje, uključujući i učenje jezika i pravne terminologije, kako bi se razvijala zajednička pravna i pravosudna kultura;
 • Učinkovit pristup pravdi u Europi, uključujući prava žrtava kriminalnih djela i proceduralna prava u kriminalističkim postupcima;
 • Inicijative u području politika borbe protiv droga (pravosudna suradnja i prevencija kriminala).

AKTIVNOSTI:

01. Prihvatljive aktivnosti

 • Edukativne aktivnosti (razmjena osoblja, radionice, razvoj obrazovnih modula);
 • Zajedničko učenje, suradničke aktivnosti, razmjena dobrih praksi, razvoj IKT alata
 • Podizanje svijesti, diseminacija, konferencije;
 • Podrška ključnim sudionicima (ključne europske nevladine organizacije i mreže, tijela javne vlasti koja u državama članicama implementiraju zakone Europske unije);
 • Analitičke aktivnosti (studije, sakupljanje podataka, razvoj zajedničkih metodologija i pokazatelja uspješnosti, istraživanja, priprema priručnika i publikacija).

Kome je program namijenjen?

Potencijalni prijavitelji su sva privatna i javna tijela i organizacije iz zemalja članica, zemalja koje su potpisale EEA sporazum, potencijalnih zemalja kandidatkinja te Danska sukladno međunarodnom sporazumu.