PROGRAM POTROŠAČ
(Consumer)

Program POTROŠAČ ima za cilj pomoći građanima da u potpunosti uživaju sva prava koja im pripadaju kao potrošačima što u konačnici dovodi do rasta, inovacija i realizacije ciljeva strategije Europa 2020. Program nastoji zaštititi zdravstvene, sigurnosne i ekonomske interese europskih građana. Program doprinosi integraciji potrošačkih prava u sve politike koje se odnose na zajednicu te stavlja težište na zaštitu potrošača u novim zemljama članicama.

  • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 188,8 milijuna eura
  • Službene stranice: http://ec.europa.eu/chafea/consumers/

Ciljevi:

  • Jedinstveno tržište sigurnih proizvoda na korist građana kao dio konkurentnog poslovanja i trgovine;
  • Jedinstveno tržište na kojem su građani kvalitetno reprezentirani putem potrošačkih organizacija čiji je kapacitet izgrađen u skladu sa suvremenim ekonomskim izazovima;
  • Tržište na kojem su građani svjesni i koriste vlastita prava kao potrošači kako bi doprinijeli rastu sveukupne konkurentnosti na tržištu, potrošači koji su obeštećeni u slučaju problema;
  • Konkretna i učinkovita suradnja između nacionalnih tijela vlasti u podržavanju primjene potrošačkih prava.

Aktivnosti

01. Prihvatljive aktivnosti

  • Sigurnost (znanstveni savjeti i analiza rizika važna za zdravlje i sigurnost potrošača u pogledu proizvoda i usluga; koordinacija nadziranja tržišta i jačanje aktivnosti koje se odnose na sigurnost proizvoda; održavanje i daljnji razvoj baza podataka o kozmetici);
  • Informiranje i edukacija (izgradnja baze za stvaranje politike u području koje utječe na potrošače; podrška potrošačkim organizacijama; povećanje transparentnosti potrošačkih tržišta i informacija; unapređenje edukacije potrošača);
  • Prava i naknada (priprema zakona za zaštitu potrošača i drugih inicijativa; olakšavanje pristupa i nadziranja djelovanja i učinkovitosti mehanizama za potrošače);
  • Jačanje prava (koordinacija aktivnosti nadzora i jačanja uzimajući u obzir suradnju nacionalnih vlasti odgovornih za jačanje zakona o zaštiti potrošača; financijski doprinosi za aktivnosti s javnim ili neprofitnim organizacijama u stvaranju mreža koje potrošačima nude informacije i pomoć).

Kome je program namijenjen?

Program mogu koristiti tijela vlasti u državama članicama te javna tijela zadužena za zaštitu prava potrošača, kao i organizacije koje se bave tom djelatnosti.