PROGRAM PERIKLO 2020
(Pericles 2020)

PERIKLO 2020 je program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja. Namijenjen je vlastima, bankama i ostalima uključenima u sprječavanje krivotvorenja eura za zemlje u Eurozoni i izvan nje. Cilj programa jest zaštita europskih novčanica i kovanica, osiguravajući da mjere protiv krivotvorenja u cijeloj Europskoj uniji imaju ekvivalentan utjecaj uz poboljšavanje suradnje između vlasti.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 7,3 milijuna eura
 • Službene stranice: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro/anti-counterfeiting/pericles-2020-programme-exchanges-assistance-training_en

CILJEVI:

 • Zaštititi novčanice i kovanice eura od krivotvorenja i prijevare podržavanjem mjera koje su poduzele zemlje članice;
 • Pomoći nacionalnim i europskim vlastima da razviju blisku suradnju međusobno i s Europskom komisijom, a to uključuje zemlje koje nisu članice i međunarodne organizacije;
 • Podizanje svijesti o Europskoj uniji i međunarodnoj dimenziji eura; širenje temeljnog znanja povezanog sa zaštitom eura;
 • Podrška prevenciji i doprinos represiji krivotvorenja eura kroz specijalizirane treninge i pomoć u tim područjima;
 • Promicanje konvergencije aktivnosti obuke za trenere uzimajući u obzir nacionalne operativne strategije;
 • Poticanje suradnje struktura i osoblja te razvijanje međusobnog povjerenja i razmjena informacija;
 • Podržavanje razvitka posebne pravne i sudske zaštite eura
 • Povećanje razine zaštite eura u zemljama koje su ocijenjene rizičnima podržavanjem kupovine posebne opreme.

Aktivnosti

01. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Radnje podizanja svijesti o potrebi za bliskim surađivanjem nadležnih tijela;
 • Radnje podizanja svijesti o zakonodavstvu vezanom uz zaštitu eura;
 • Trening vezan uz zakonodavstvo, suradnju, istraživanje i sigurnost eura;
 • Razvijanje i jačanje mehanizama i razmjena dobrih praksa;
 • Kupovina opreme koju će koristiti specijalizirane agencije za borbu protiv krivotvorenja.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen državama članicama, zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatkinjama, odnosno, zemljama pristupnicama Europskoj uniji te zemljama koje su potpisale ugovor o sudjelovanju u programu.