PROGRAM HERKUL III
(Hercule III)

Program HERKUL III promiče aktivnosti protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Europske unije. Program doprinosi jačanju transnacionalne suradnje i efikasnijoj prevenciji prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji uz pomoć specijalizirane obuke za osoblje nacionalne i regionalne administracije i druge dionike.

  • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 104 milijuna eura
  • Službene stranice: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

CILJEVI:

  • Zaštititi financijske interese Europske unije te povećati konkurentnost europske ekonomije kao i osigurati zaštitu novca poreznih obveznika;
  • Spriječiti i boriti se protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijski interes Europske unije.

AKTIVNOSTI:

01. Prihvatljive aktivnosti

  • Specijalizirana tehnička pomoć za nacionalne vlasti;
  • Organizacija specijaliziranih treninga, radionica o analizi rizika te konferencija.

Kome je program namijenjen?

Potencijalni prijavitelji su nacionalne ili regionalne administracije zemalja članica ili ostalih zemalja te istraživačke i obrazovne ustanove kao i neprofitne organizacije pod uvjetom da rade najmanje godinu dana te promiču jačanje zaštite financijskih interesa Europske unije.