FISCALIS 2020
(Fiscalis 2020)

Program FISCALIS 2020 je europski program kooperacije koji omogućava nacionalnim poreznim administracijama razmjenu informacija i ekspertize. Program omogućava partnerstvo u razvijanju i upravljanju velikim europskim informacijskim sustavima. Osnovni cilj programa je jačanje poreznog sustava između zemalja Europske unije i uspostavljanje boljih odnosa unutar porezne politike. Program potiče bolju primjenu poreznih zakona u Europskoj uniji te nastoji informirati i razmjenjivati primjere dobre prakse sa zemljama kandidatkinjama, zemljama potencijalnim kandidatkinjama i zemljama članicama Europske unije.

  • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 234,3 milijuna eura
  • Službene stranice: https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en

CILJEVI:

  • Poboljšati funkcioniranje poreznih sustava na unutarnjem tržištu poticanjem suradnje između zemalja članica, njihovih poreznih vlasti i njihovih dužnosnika.

Aktivnosti:

01. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • Zajedničke akcije (seminari i radionice, projektne grupe, bilateralna ili multilateralna kontrola i druge aktivnosti pravnog i administrativnog sektora država članica, radni posjeti radi razmjene stručnog znanja, ekspertni timovi koji omogućuju strukturiranu suradnju između sudionika programa, izgradnja kapaciteta javne administracije, komunikacijski projekti);
  • Izgradnja Europskog informacijskog sustava (razvoj, održavanje, upravljanje i kontrola kvalitete postojećih europskih informacijskih sustava);
  • Aktivnosti zajedničkog osposobljavanja (aktivnosti zajedničkih razvojnih i edukativnih procesa radi stjecanja nužnih profesionalnih vještina i znanja povezanih s poreznim sustavima).

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen državama članicama, zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatkinjama, odnosno, zemljama pristupnicama Europskoj uniji, zemljama koje su potpisale ugovor o sudjelovanju u programu te zemljama na koje se primjenjuje europska politika susjedstva.