ERASMUS+
(Erasmus+)

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Odnosi se na sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta. Erasmus+ usmjeren je jačanje znanja i vještina te povećanje zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren na povezivanje obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 14,7 milijardi eura
 • Službene stranice: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

CILJEVI:

 • Doprinijeti ciljevima strategije Europa 2020, uključujući vodeći cilj u području obrazovanja;
 • Doprinijeti ciljevima strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju;
 • Doprinijeti uspostavi održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja;
 • Doprinijeti ciljevima obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih;
 • Doprinijeti razvijanju europske dimenzije u sportu;
 • Promicati europske vrijednosti.

Ključne aktivnosti:

01. Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca

 • Mobilnost učenika i osoblja;
 • Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus;
 • Zajmovi za diplomske studije Erasmus+.

02. Ključna aktivnost 2

 • Transnacionalna strateška partnerstva;
 • Udruženja znanja između ustanova visokog obrazovanja i poduzeća;
 • Udruženja sektorskih vještina koja podupiru osmišljavanje i isporuku zajedničkih kurikuluma;
 • Projekti za jačanje sposobnosti koji podupiru suradnju s partnerskim državama u Područjima visokog obrazovanja i mladih;
 • Platforme za informatičku podršku.

03. Ključna aktivnost 3 – Potpora za reformu politike

 • Znanje u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika;
 • Inicijative za inovacije politika;
 • Potpora europskim alatima za politike;
 • Suradnja s međunarodnim organizacijama;
 • Dijalog s dionicima te promicanje politika i programa.

04. Aktivnosti programa Jean Monnet

 • Akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti;
 • Rasprava o politici s akademskim svijetom;
 • Potpora udrugama u svrhu organiziranja i provedbe zakonskih aktivnosti udruga koje se bave europskim studijima i pitanjima Europske unije.

05. Sport

 • Suradnička partnerstva čiji je cilj promicati integritet sporta;
 • Neprofitna europska sportska događanja;
 • Jačanje baze dokaza za donošenje politika pomoću studija;
 • Dijalog s relevantnim europskim dionicima.

Kome je program namijenjen?

Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova (obrazovnih institucija, istraživačkih ustanova, jedinica lokalne vlasti, udruga i organizacija civilnog društva), a program nudi i mogućnost suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz brojne aktivnosti.