PROGRAM CARINE 2020
(Customs 2020)

Program Customs 2020 podržava suradnju između nadležnih tijela za carinu u Europskoj uniji kako bi se njihova učinkovitost maksimizirala. Program olakšava umrežavanje, zajedničke aktivnosti i obuku osoblja, a u isto vrijeme financira i IT sustave kako bi se omogućio razvoj elektronske carine.

  • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 547,3 milijuna eura
  • Službene stranice: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

CILJEVI:

  • Podržati funkcioniranje i modernizaciju carinske unije kako bi se ojačalo unutarnje tržište kroz suradnju između država članica, njihovih carinskih vlasti i njihovih dužnosnika.

Aktivnosti

01. Prihvatljive aktivnosti

  • Podržati pripremu, primjenu i učinkovitu implementaciju carinskog zakona Unije;
  • Ojačati konkurentnost europskog poduzetništva kroz olakšavanje zakonite trgovine, smanjenja troškova i administrativnog tereta;
  • Podržati carinu u zaštiti građana, sigurnosti i okoliša;
  • Osigurati zaštitu financijskih i ekonomskih interesa Europske unije i zemalja članica;
  • Doprinijeti učinkovitom radu carinske uprave poboljšanjem administrativnih kapaciteta;
  • Boriti se protiv prijevare i poboljšati konkurentnost i sigurnost jačanjem suradnje između: međunarodnih organizacija, gospodarskih subjekata i njihovih organizacija.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen državama članicama, zemljama kandidatkinjama, zemljama pristupnicama te zemljama koje su potpisale ugovor o sudjelovanju u programu.