OBZOR 2020
(Horizon 2020)

Obzor 2020. (Horizon 2020) jest program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program pridonosi ostvarivanju ciljeva strateškog dokumenta Europske unije Europa 2020., posebno onih koji su vezani uz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Program pridonosi ostvarivanju ciljeva inicijative Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area). Obzor 2020. treba poslužiti pronalaženju rješenja i odgovora na goruće društvene izazove Europske unije, kao što je gospodarska kriza, investiranje u buduće poslove i razvoj, materijalna i socijalna sigurnost građana Europske unije, zaštita okoliša i jačanje pozicije Europske unije u sektoru istraživanja i inovacija u globalnom kontekstu.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 78,6 millijardi eura
 • Službene stranice http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
 • Nacionalne službene stranice: http://www.obzor2020.hr/

Kome je program namijenjen?

 • Program pruža podršku organizacijama i pojedincima iz javnog, privatnog i civilnog sektora, a posebice sveučilištima, istraživačkim institutima i centrima, industriji (uključujući mala i srednja poduzeća), tijelima javne vlasti, organizacijama civilnog društva i pojedincima.

Prioriteti programa:

01. Izvrsna znanost (Excellent Science)

 • Europsko istraživačko vijeće;
 • Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju;
 • Marie Skłodowska-Curie akcije;
 • Europske istraživačke infrastrukture.

02. Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership)

 • Informacijske i komunikacijske tehnologije;
 • Nanotehnologije, napredni materijali, napredna proizvodnja i prerada, biotehnologija;
 • Svemir;
 • Pristup rizičnom financiranju;
 • Inovacije u malim i srednjim poduzećima.

03. Društveni izazovi (Societal Challanges)

 • Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života;
 • Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija;
 • Sigurna, čista i učinkovita energija;
 • Pametan, zeleni i integrirani promet;
 • Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine;
 • Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva;
 • Sigurna društva – zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana.

Horizontalne i posebne aktivnosti:

 • Širenje izvrsnosti i sudjelovanja (Spreading Excellence and Widening Participation);
 • Znanost za društvo i u društvu (Science with and for Society);
 • Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT);
 • Zajednički istraživački centar (JRC);
 • EURATOM.