KREATIVNA EUROPA
(Creative Europe)

Program Europske komisije KREATIVNA EUROPA sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva glavna zasebna potprograma – potprogram KULTURA i potprogram MEDIA. Program doprinosi očuvanju i promicanju europske kulturne i jezične raznolikosti te daje podršku jačanju konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija kroz financiranje suradnji, mreža, platforma, inicijativa… Program uključuje i podržava tisuće umjetnika, kulturnih profesionalaca i umjetničkih organizacija, film, televizijski program, glazbu, interdisciplinarne umjetnosti, baštinu i industriju video igara.

 • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 1,46 milijardi eura
 • Službene stranice: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
 • Nacionalne službene stranice http://mediadesk.hr/

Potprogramska područja:

 • Kultura i kulturni sektor (prekogranična kooperacija, platforme i mreže) – 31% proračuna
 • Audiovizualni sektor (razvoj, distribucija i promocija audiovizualnih djela) – 56% proračuna
 • Međusektorske aktivnosti (umrežavanje i suradnja) – 13% proračuna

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

01. Kultura i kulturni sektor (prekogranična kooperacija, platforme i mreže) – 31% proračuna

 • Europske platforme za kulturnu suradnju koje promiču nove umjetnike i stimuliraju istinski europsku programiranje kulturnog i umjetničkog rada;
 • Europske mreže za podršku kulturnim i kreativnim sektorima u transnacionalnim aktivnostima s ciljem jačanja konkurentnosti;
 • Europski kooperacijski projekti za podršku kulturnim i kreativnim sektorima u transnacionalnim kooperativnim projektima na području kulture;
 • Književni prijevodi u svrhu promocije književnih djela diljem tržišta Europske unije s ciljem povećanja pristupa visoko kvalitetnoj književnosti;
 • Transnacionalna politička suradnja ( razmjena iskustava i dobrih praksi za nove poslovne modele, učenje na istoj razini-peerlearning, povezivanje kulturnih djelatnika i političkih aktera, studije, tržišni podaci, testiranje novih i međusektorskih poslovnih pristupa, konferencije, seminari, politički dijalozi, podrška mreži deskova Kreativna Europa.

02. Audiovizualni sektor (razvoj, distribucija i promocija audiovizualnih djela) – 56% proračuna

 • Inicijative za promociju distribucije AV djela i njihovog približavanja tržištu;
 • Inicijative za razvoj projekata i seta projekata;
 • Podrška za produkciju televizijskih programa i video igara;
 • Aktivnosti koje povećavaju interes i unaprjeđuju pristup audiovizualnim djelima;
 • Aktivnosti koje podižu interes za film, kao što su kinoprikazivačke mreže ili festivali;
 • Mjere za podupiranje internacionalnih koprodukcija i jačanje cirkulacije i distribucije umjetničkih djela;
 • Aktivnosti izgradnje vještina i kapaciteta profesionalaca u audiovizualnom sektoru.

03. Međusektorske aktivnosti (umrežavanje i suradnja) – 13% proračuna

 • Uspostavljanje financijskog instrumenta za olakšavanje financiranja MSP-ova u kulturnom i kreativnom sektoru;
 • Promicanje transnacionalne politike razvoja;
 • Podrška mreži nacionalnih „deskova“ KREATIVNE EUROPE.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen kulturnim i kreativnim organizacijama država članica Europske unije, kao i onima van Europske unije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Gruzija, Island, Norveška, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Ukrajina) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije.