Komponenta V -IPARD

Naziv komponente je “Ruralni razvoj”, ali poznatija je pod nazivom IPARD. Cilj joj je podupiranje ruralnog razvoja i poljoprivrede kroz bespovratna sredstva za jačanje poslovanja u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do visine od 50 posto ulaganja ili iznimno najviše do 75% ovisno o specifičnostima prijavitelja projekta.

Ruralni razvoj

01. Teme koje se financiraju:

  • Poboljšavanje poslovne konkurentnosti i administrativne učinkovitosti, poslovna infrastruktura u poljoprivredi i proizvodnji hrane, pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, razvoj investicijskog okruženja, razvoj klastera, inkubacijski centri za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije

02. Korisnici;

  • Pravne i fizičke osobe koje zadovoljavaju financijske kriterije prihvatljivosti

03. Partnerstvo;

  • Ne

04. Trajanje projekata:

  • Oko dvije godine

05. Iznosi sufinanciranja:

  • Do 900.000 eura, iznimno do 2.000.000 eura

06. Važno;

  • Korisnik koji želi dobiti bespovratna sredstva iz neke od mjera u IPARD-u, mora ispuniti dokumentaciju i obrasce koji budu objavljeni uz tu pojedinu mjeru. Ukoliko se radi o izgradnji infrastrukture, to uključuje glavni, arhitektonski, te elektro projekt, tehnološki i strojarski projekt kao i troškovnik i građevinsku dozvolu. Potrebno je priložiti i potvrde i rješenja tijela državne uprave te elaborat zaštite okoliša kako bi se zadovoljili standardi EU u javnom zdravstvu, zdravlje i zaštitu životinja i biljaka te zaštite okoliša i zaštite na radu. Uz to potrebno je priložiti prijavni obrazac i poslovni plan te, ukoliko su uvjeti zadovoljeni, dolazi do sklapanja IPARD ugovora s nadležnim tijelom te provedba investicija vlastitim sredstvima ili kreditom poslovne banke.