Komponenta IV

Naziv komponente je “Razvoj ljudskih potencijala”, a cilj joj je poticanje razvoja ljudskih potencijala kroz projekte zapošljavanja, uključivanja ugroženih skupina u društvo, te njihovog obrazovanja i usavršavanja. Kroz ove se projekte Hrvatsku uči i priprema za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda kojim se podupire socijalna kohezija u Europi.

Razvoj ljudskih potencijala

01. Teme koje se financiraju:

  • Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, jačanje socijalnog uključivanja osoba kojima je otežan pristup tržištu rada osposobljavanjem i obrazovanjem, unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti za cjeloživotno učenje i strukovno obrazovanje

02. Korisnici:

  • Predstavnici svih sektora, s naglaskom na obrazovni sektor

03. Partnerstvo:

  • Nije nužno, ali je poželjno

04. Trajanje projekata:

  • Do 18 mjeseci, a u prosjeku jedna godina

05. Iznosi sufinanciranja:

  • Do 150.000 eura (u javnim nabavama znatno veći iznosi)