Komponenta III

Naziv komponente je “Regionalni razvoj”, a cilj je podizanje tehnoloških infrastrukturnih i drugih kapaciteta za razvoj i podizanje konkurentnosti s ciljem pripreme za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj. Financijski se podupiru projekti namijenjeni prvenstveno regionalnom gospodarskom razvoju, prometnoj infrastrukturi, posebice željezničkom prometu te zaštiti okoliša kroz obnovu i razvoj sustava gospodarenja vodama.

Regionalni razvoj

01. Teme koje se financiraju:

  • Podkomponenta IIIa – Modernizacija i obnova riječnih plovnih putova i lučke infrastrukture, nadogradnja u modernizacija pruge, poboljšanje sigurnosti i učinkovitost rada
  • Podkomponenta IIIb – izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih mreža te mreža odvodnje otpadnih voda, izgradnja postrojenja za obradu otpadnih voda, izgradnja objekata za razvrstavanje, recikliranje i biološku obradu
  • Podkomponenta IIIc – Poboljšavanje poslovne konkurentnosti i administrativne učinkovitosti, poslovna infrastruktura, pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, razvoj investicijskog okruženja, razvoj klastera, inkubacijski centri za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije

02. Korisnici:

  • Predstavnici svih sektora

03. Partnerstvo:

  • Nije nužno, ali je poželjno

04. Trajanje projekata:

  • Više godina kod javnih nabava i oko jedne godine za bespovratna sredstva

05. Iznosi sufinanciranja:

  • Višemilijunski za velike infrastrukturne projekte u potkomponentama a i b, te do nekoliko stotina tisuća eura u potkomponenti c kroz dodjelu bespovratnih sredstava