Komponenta I

Naziv komponente I je “Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija”, a cilj je izgraditi infrastrukturne i ljudske kapacitete tijela javne vlasti za prihvaćanje standarda Europske unije kroz borbu protiv korupcije, dobro upravljanje, prihvaćanje zakonodavnog okvira i druge radnje.

Teme koje se financiraju: Borba protiv korupcije, ljudska prava, jačanje tržišnog natjecanja, mediji, poljoprivreda, energetika, zaštita okoliša, zapošljavanje, jačanje institucija i sudjelovanje u programima Unije.

Ukratko o Komponenti I

01. Korisnici:

  • Najčšće nevladine organizacije, javni sektor, ali i tvrtke kao sudionici u javnim nabavama

02. Partnerstvo:

  • Ovisi od natječaja do natječaja. Uglavnom nije obvezatno, ali je poželjno.

03. Trajanje projekata:

  • Kod natječaja za bespovratna sredstva do 18 mjeseci, a u prosjeku jedna godina. Kod javnih nabava ovisi varira od natječaja do natječaja.

04. Iznosi sufinanciranja:

  • Uglavnom oko 150.000 eura po projektu u natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava, dok su iznosi u javnim nabavama znatno veći.