KOHEZIJSKI FOND
(Cohesion Fund – CF)

Kohezijski fond je instrument namijenjen najmanje razvijenim državama članicama Europske unije, odnosno, onima čiji je bruto domaći proizvod manji od 90 posto prosjeka Europske unije. Ulaganjem u projekte kojima se čuva okoliš i unaprjeđuje prometna infrastruktura nastoje se umanjiti ekonomske i socijalne razlike među državama članicama. Hrvatska kroz korištenje tog instrumenta ima pravo na sufinanciranje u iznosu od 80 – 85% ukupne vrijednosti projekata. Iako je riječ o velikim nacionalnim projektima čiji su korisnici često tijela javne vlasti, prilike za poslovni sektor otvaraju se kroz sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara usluga i obavljanje radova.

  • Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 2,55 milijardi €

01. Tematska koncentracija fonda:

  • Zaštita okoliša;
  • Prometna infrastruktura;

02. Iz fonda se mogu financirati:

  • Transeuropske transportne mreže (Trans-European Transport Networks) i paneuropski koridori;
  • Transportna infrastruktura (izvan TEN-T mreža) koja pridonosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, interoperabilnosti transportnih mreža diljem EU i potiče intermodalne prometne sustave;
  • Okolišna infrastruktura radi preuzimanja EU standarda zašite okoliša;
  • Učinkovito korištenje energije i obnovljivih izvora energije.

03. Relevantni dokumenti: