INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
(Youth Employment Initiative)

INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH (YEI) među glavnim je izvorima financijskih sredstava Europske unije za provedbu programa Garancija za mlade. Inicijativa je pokrenuta za mlade koji žive u regijama s visokom stopom nezaposlenosti mladih – odnosno za one regije u kojima je nezaposlenost mladih u 2016. godini iznosila više od 25%. INICIJATIVOM ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH podupiru se isključivo mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi), uključujući mlade koji su dugotrajno nezaposleni i mlade koji nisu registrirani kao nezaposleni. Tako se osigurava da u dijelovima Europe s najvećim problemima mlade osobe mogu primiti ciljanu potporu.

  • Proračun za razdoblje 2014. – 2020.: 8,8 milijardi
  • Službene stranice: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en

Ciljevi

  • Smanjiti stopu nezaposlenosti mladih osoba u najmanje razvijenim regijama Europske unije.

Prihvatljive aktivnosti

01. Aktivnosti

  • Obrazovanje mladih;
  • Stažiranje mladih;
  • Zapošljavanje mladih;
  • Obrazovanje radi stjecanja kvalifikacija mladih.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen državama članicama Europske unije, državama EGP-a u skladu sa Sporazumom o EGP-u, državama EFTA-e, državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama u skladu s okvirnim sporazumima koji su s njima sklopljeni. Program mogu koristiti nacionalna, regionalna i lokalna tijela, službe za zapošljavanje, organizacije socijalnih partnera, nevladine udruge, visoka učilišta i zavodi za istraživanja, nacionalni zavodi za statistiku…