EUROPSKI SOCIJALNI FOND
(European Social Fond – ESF)

Europski socijalni fond (ESF) strukturni je instrument osnovan još 1958. godine, usmjeren na poticanje zapošljavanja kroz pružanje podrške poslodavcima i pomoći posloprimcima s ciljem uspostavljanja pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse, a posebice je važan u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti.

Hrvatska koristi ovaj instrument kako bi kroz različite projekte kvalitetno implementirala nacionalne politike usmjerene na povećanje zaposlenosti i zapošljivosti hrvatskih građana. Stopa sufinanciranja iznosi od 50 do 85% ukupne vrijednosti projekta.

  • Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 1,51 milijardi €

01. Tematska koncentracija fonda:

  • Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage ;
  • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje;
  • Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva;
  • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitost javne uprave;

02. Iz fonda se mogu financirati:

  • Ulaganja u ljudske resurse (cjeloživotno učenje, usavršavanje, razvoj vještina, profesionalno usmjeravanje);
  • Prilagodbe gospodarskim promjenama i osnaživanje nezaposlenih (produktivnija organizacija rada, specijalizacija, prekvalifikacije, ciljanje znanja i vještina);
  • Poboljšanje pristupa tržištu rada (modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja, uključenje žena, migranta i drugih ugroženih skupina);
  • Razvoj socijalne uključenosti (borba protiv diskriminacije);

03. Relevantni dokumenti: