EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
(European Regional Development Fund – ERDF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) pomaže jačanju ekonomske i socijalne kohezije država članica Europske unije. Fond ojačava manje razvijene države članice ili regije Unije. Državama članicama na raspolaganju su sredstva za ulaganja u konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, proizvodnju, inovacije i istraživanje, regionalnu i lokalnu infrastrukturu…

Hrvatska kroz korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj ima na raspolaganju sufinanciranje od 50 do 75% ukupne vrijednosti projekta. Potencijalni korisnici sredstava iz fonda su tijela državne uprave, mala i srednja poduzeća te znanstveno-istraživački sektor.

  • Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 4,32 milijardi €

01. Tematska koncentracija fonda:

  • Inovacija i istraživanje;
  • Digitalni program;
  • Podrška za male i srednje poduzetnike;
  • Ekonomija s niskim emisijama ugljika

02. Iz fonda se mogu financirati:

  • Stvaranje i očuvanje održivih radnih mjesta kroz izravne potpore malim i srednjim poduzećima;
  • Ulaganja u infrastrukturu u području energetike i okoliša te pružanja usluga građanima u području energetike;
  • Ulaganja u prometnu infrastrukturu, kao i u kvalitetu i pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;
  • Jačanje socijalne, zdravstvene, obrazovne i istraživačke infrastrukture.

03. Relevantni dokumenti: