EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO
(The European maritime and fisheries fund – EMFF)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski instrument koji doprinosi postizanju ciljeva Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i provedbi Integrirane pomorske politike (IPP) Europske unije. Iz ovoga fonda osiguravaju se sredstva za ribarsku industriju i za priobalna područja kako bi se ostvarila konkurentnost i održivost ribarstva i akvakultura, kao i uravnoteženi teritorijalni razvoj ribarstvenih područja. Posebna pažnja usmjerena je na ribarstvene zajednice koje su se našle pod utjecajem nedavnih promjena u industriji.  Iz ovog fonda može se financirati do 85% ukupne vrijednosti projekta.

  • Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 252 milijuna eura

01. Tematska koncentracija fonda:

  • Konkurentnost sektora pomorstva i ribarstva;
  • Jačanje sposobnosti preživljavanja subjekata u ribarskom sektoru;
  • Promicanje ekološkog ribarstva i metoda proizvodnje;
  • Poticanje održivog razvoja u ribarskim područjima.

02. Iz fonda se mogu financirati:

  • Poticanje održivih, učinkovitih, inovativnih i konkurentnih sektora ribarstva i akvakulture;
  • Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi;
  • Poticanje stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva i akvakulture kroz poboljšanje organizacije tržišta;
  • Pružanje potpore za praćenje, kontrolu i provedbu ZRP-e, jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave;
  • Poticanje provedbe IPP-e.

03. Relevantni dokumenti: