EUROPA ZA GRAĐANE
(Europe for Citizens)

Program EUROPA ZA GRAĐANE centralizirani je program Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Svrha Programa jest poticati promišljanje zajedničke povijesti i razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Programom se osnažuje interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i regionalne samouprave među zemljama članicama.

  • Proračun za razdoblje od 2014. – 2020. godine: 187 milijuna eura
  • Službene stranice: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
  • Nacionalne službene stranice: http://europazagradane.hr/

CILJEVI:

  • Pridonijeti razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti;
  • Promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje.

Prihvatljive aktivnosti:

01. Potprogram 1 Europsko sjećanje:

  • Podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti Unije te ciljeva s obzirom na promicanje mira, vrijednosti Unije i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža.

02. Potprogram 2 Demokratski angažman i sudjelovanje u građanskim inicijativama:

  • Poticanje sudjelovanja građana u demokratskim i građanskim inicijativama na razini Unije i jačanje njihova razumijevanja postupka donošenja politika u Uniji i promicanjem prilika za društveni i međukulturni angažman i volontiranje na razini Unije:
  • Bratimljenje gradova
  • Mreže gradova
  • Projekti civilnog društva.

Kome je program namijenjen?

Potencijalni prijavitelji su europske istraživačke institucije, lokalne vlasti, organizacije za istraživanje europskih javnih politika, udruženja građana i druge organizacije civilnog društva i obrazovne institucije iz zemalja članica, zemalja kandidatkinja i zemalja koje su potpisale sporazum EEA.