Europski strukturni i investicijski fondovi 2021.-2027.

Republika Hrvatska u okviru novog proračunskog razdoblja 2021. - 2027. ima na raspolaganju značajna sredstva u iznosu od 14,3 milijardi eura.

Republika Hrvatska u okviru novog proračunskog razdoblja 2021. - 2027. ima na raspolaganju značajna sredstva u iznosu od 14,3 milijardi eura. Zajedno s instrumentom EU sljedeće generacije (NextGenerationEU) ESI fondovi potaknut će oporavak gospodarstva EU te omogućiti daljini rast i razvoj.

Europski strukturni i investicijski fondovi 2021.-2027.

 • EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS

  (European Social Fund – ESF+)

  ESF + glavni je financijski alat EU-a za jačanje socijalne dimenzije Unije. Rezultat je spajanja postojećeg Europskog socijalnog fonda (ESF), Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI), Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD), Programa zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI) i zdravstvenog programa EU.

 • KOHEZIJSKI FOND

  (Cohesion Fund – CF)

  Fokus kohezijske politike EU-a u razdoblju 2021.-2027. ostaje održiva gospodarska konkurentnost kroz istraživanje i inovacije, digitalnu tranziciju, ciljeve Europskog zelenog sporazuma, kao i promicanje europskog stupa socijalnih prava.

 • EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

  (European maritime and fisheries fund – EMFF)

  Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski instrument koji doprinosi daljnjoj potpori Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i provedbi Integrirane pomorske politike (IPP) Europske unije.

 • EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

  (European Regional Development Fund – ERDF)

  Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) nastavit će pomagati jačanju ekonomske i socijalne kohezije država članica Europske unije.

 • EUROPSKI FOND ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI

  (European agricultural guarantee fund – EAGF)

  Europski fond za jamstva u poljoprivredi prvenstveno financira potporu prihodima za poljoprivrednike i tržišne mjere, poput intervencijske kupnje, pomoći u privatnom skladištu ili iznimnih mjera kod remećenja tržišta.

 • EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja. Očekuje se da će podržati pretežno poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni sektor kako bi se postigao napredak potreban za Europski zeleni dogovor i postizanje ambicioznih ciljeva u skladu s novom strategijom bioraznolikosti i strategijom „od polja do stola“.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice