#Vijesti-eu

Ex-post provjera javnih nabava u okviru EU projekata – formalnost ili strepnja naručitelja?

30

Studeni

Objavljeno

Jesu li naručitelji dovoljno stručni u provođenju postupaka javne nabave i poznavanju svih pozitivnih propisa prema kojima se navedeni postupci provode ili se trebaju bojati ex-post kontrola nabava koje su proveli?

Prilikom provođenja projekata koji su financirani od strane EU, korisnici sredstava često pogrešno smatraju da su potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ostvarili svoj cilj te da će sva sredstva koja su im ugovorom odobrena biti i isplaćena. Međutim, do ispunjenja ugovora je dug put i niz problema s kojima se korisnici susreću. Problem predstavljaju postupci nabava prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) te prema Pravilima za neobveznike zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Korisnici koji preuzmu provođenje složenih postupaka nabave zbog nepoznavanja propisa i procedura vrlo često provedu postupke s nizom nepravilnosti što u kasnijoj ex-post kontroli nabave rezultira izricanjem financijskih korekcija sukladno težini povrede koja je učinjena. Postupci nabava su složeni i zahtijevaju poznavanje svih pozitivnih propisa kao i određeno iskustvo u provođenju istih. Stoga se korisnicima bespovratnih sredstava savjetuje da provođenje nabava koje imaju predviđene u projektu prepuste stručnjacima kako bi se nabave provele kvalitetno i bez financijskih korekcija. Nepravilnosti se najčešće javljaju umjetnom podjelom nabave, prihvaćanjem ponuditelja koji nije u potpunosti zadovoljio ekonomske i/ili tehničke kriterije i/ili tehničke specifikacije propisane dokumentacijom za nadmetanje, kao i propisivanjem diskriminirajućih tehničkih specifikacija te neusklađenosti ugovora s dokumentacijom.

Posljedice po korisnike bespovratnih sredstava zbog nezakonitog provođenja postupaka nabave su financijske korekcije koje mogu znatno umanjiti postotak sufinanciranja koje će korisnik ostvariti, pa čak dovesti u pitanje financijsko poslovanje samog korisnika.

Odluku o financijskoj korekciji donosi čelnik Posredničkog tijela razine 2 na temelju provedenog postupka utvrđivanja nepravilnosti koji se provodi u ex-post kontroli javne nabave. Korisnici imaju pravo na objašnjenje svog postupanja tijekom provođenja postupka, te u konačnici pravo na žalbu, no u pravilu, kada PT2 ukaže na neku nepravilnost ona se na kraju i potvrdi. Kako korisnici bespovratnih sredstava ne bi strepili od mogućih posljedica nestručnog provođenja postupaka nabave, najbolje je taj dio provođenja projekta prepustiti stručnjacima.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice