#Vijesti-eu

Eurostat: industrijske proizvođačke cijene porasle su za 2,3% u eurozoni te za 2,2% u EU

3

Rujan

Objavljeno

U srpnju 2021. godine su industrijske proizvođačke cijene u odnosu na lipanj porasle za 2,3% u eurozoni te za 2,2% u EU iznosi Eurostat. Isto tako, kada uspoređujemo srpanj 2021. godine sa srpnjem u prethodnoj godini, vidljiv je rast industrijskih proizvođačkih cijena za 12,1% u eurozoni i 12,2% u EU.

Najveći utjecaj na uočene trendove imao je energetski sektor koji u srpnju 2021. u odnosu na prethodni mjesec bilježi rast od 5,7% u eurozoni i 5,3% u EU te kada bismo zanemarili taj sektor porast industrijskih proizvođačkih cijena iznosio bi 1,0% u eurozoni i 1,1% u EU. Nakon energetskog sektora najveći porast industrijskih proizvođačkih cijena bilježe poluproizvodi (1,9% u eurozoni, 2,1% u EU), trajna potrošna dobra (0,7% u eurozoni i EU), kapitalna dobra (0,5% u eurozoni, 0,6 u EU) te trenutačna potrošna roba (0,1% u eurozoni i EU).

Malta je jedina država članica EU koja nije zabilježila rast u srpnju u odnosu na lipanj 2021., dok najveći rast industrijskih proizvođačkih cijena bilježe Irska (20,6%), Estonija (6,4%) te Belgija (4,2%) dok su u Hrvatskoj cijene porasle za 1,5%. U srpnju 2021. godine u odnosu na srpanj 2020. godine sve države članice zabilježile su rast industrijskih proizvođačkih cijena od kojih Irska (67,7%), Estonija (23,5%) i Belgija (23,0%) imaju najveći, dok za Hrvatsku on iznosi 8,9%.

Izvor: Eurostat

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice