#Vijesti-eu

EUROPSKO VIJEĆE ZA INOVACIJE: DOSAD NAJOPSEŽNIJE GODIŠNJE MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA ZA INOVATORE

10

Veljača

Objavljeno

Europsko vijeće za inovacije (EIC) pokrenuto je u ožujku 2021. kao velika novost u okviru programa Obzor Europa, nakon uspješne pilot-faze od 2018. do 2020. Njegov ukupni proračun za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi više od 10 milijardi eura.

Europska komisija je donijela program rada Europskog vijeća za inovacije za 2022. koje se temelji na dosad najopsežnijem godišnjem financiranju poduzetnika i istraživača, a uključuje i nove mjere za potporu inovatoricama i rastućim poduzećima.  Njime se revolucionarnim inovatorima 2022. otvaraju mogućnosti financiranja u ukupnoj vrijednosti većoj od 1,7 milijardi eura kako bi se proširila i stvorila nova tržišta, primjerice u području kvantnog računalstva, baterija nove generacije i genske terapije.

Program rada Europskog vijeća za inovacije za 2022. sadržava nekoliko novih elemenata kojima se pojednostavljuje postupak prijave i doprinosi politikama EU-a:

  • Nova inicijativa EIC-a „Scale-Up 100”: u okviru inicijative će se odrediti 100 perspektivnih visokotehnoloških poduzeća iz EU-a
  • Vlasnička ulaganja veća od 15 milijuna eura: Akcelerator EIC-a omogućit će poduzećima koja rade na tehnologijama od strateškog europskog interesa da se prijave za ulaganja EIC-a u iznosu većem od 15 milijuna eura.
  • Snažnija potpora inovatoricama: uključuje razvoj indeksa za rod i raznolikost u području inovacija kako bi se utvrdili nedostaci i potaknula raznolikost unutar poduzeća, te nagradu EU-a za inovatorice 2022. koja će uključivat dvije dodatne nagrade za inovatorice mlađe od 35 godina. Dodijelit će se ukupno šest nagrada- tri nagrade za najinspirativnije inovatorice iz cijelog EU-a i zemalja pridruženih programu Obzor Europa, te tri nagrade za najperspektivnije „inovatorice u usponu” mlađe od 35 godina.

Financiranje i potpora Europskog vijeća za inovacije 2022. uključuje:

  • Financiranje u okviru Tragača EIC-a (350 milijuna eura) namijenjeno je multidisciplinarnim istraživačkim timovima za vizionarska istraživanja koja mogu rezultirati revolucionarnim tehnološkim otkrićima.
  • Novi program EIC-a za financiranje tranzicije (131 milijun eura) za pretvaranje rezultata istraživanja u inovacijske mogućnosti usmjeren je na rezultate pilot-projekata Tragača EIC-a i provjere koncepta Europskog istraživačkog vijeća radi usavršavanja novih tehnologija i izrade poslovnih modela za određene primjene.
  • Akcelerator EIC-a (1,16 milijardi eura) namijenjen je start-up poduzećima i MSP-ovima za razvoj važnih inovacija s pomoću kojih se mogu stvoriti nova tržišta ili ostvariti revolucionarni rezultati na postojećim tržištima.

Sva izvanredna poduzeća koja EIC zbog proračunskih ograničenja ne može financirati automatski će dobiti pečat izvrsnosti, što bi im moglo pomoći da dobiju financijska sredstva iz drugih instrumenata financiranja EU-a, kao što su strukturni fondovi, fondovi za oporavak ili drugi izvori, te će biti više rokova za podnošenje zahtjeva u okviru programa EIC-a za financiranje tranzicije i Akceleratora EIC-a.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice