O Europskoj Uniji

Politike

Europska unija predstavlja jedinstvenu gospodarsku i političku uniju u kojoj sudjeluje 27 europskih država. Njezini počeci sežu u 1958. godinu, kada je šest država (Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg,  Nizozemska i Njemačka) osnovalo Europsku ekonomsku zajednicu (EEZ). Naziv Europska ekonomska zajednica zamijenjen je 1993. nazivom Europska unija (EU), čime se željelo ukazati na postignuti razvoj i njezinu novu ulogu. Europska unija zasniva se na vladavini prava: njezino djelovanje propisano je ugovorima te je rezultat dobrovoljnog i demokratskog dogovora između svih država članica. Zakonodavstvo Europske unije dijeli se na primarno i sekundarno zakonodavstvo. Primarno zakonodavstvo (ugovori) čine temelj i sadrže pravila za cjelokupno djelovanje EU-a. Sekundarno zakonodavstvo proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih ugovorima, a uključuje uredbe, direktive i odluke.

Kratke činjenice o EU:

27
država članica

24
službena jezika

448
milijuna stanovnika

Institucije

Europska unija ima jedinstveno institucionalno ustrojstvo u kojem o prioritetima odlučuje Europsko vijeće, a odluke donose Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija te niz drugih institucija. Osim navedenih institucije i tijela EU-a su: Sud Europske unije, Europska središnja banka, Europski revizorski sud, Europska služba za vanjsko djelovanje, Europski gospodarski i socijalni odbor, Europska investicijska banka, Europski ombudsman, Europski nadzornik za zaštitu podataka i Međuinstitucionalna tijela.

Države

Pristupanjem Hrvatske 1. srpnja 2013. godine Unija je dosegla broj od 28 država članica.

Prije Hrvatske, Uniji su 2007. godine pristupile Bugarska i Rumunjska. Najveće proširenje Europske unije dogodilo se 2004. godine kada joj je pristupilo deset država: Cipar, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 29. ožujka 2017. godine aktiviralo članak 50. Lisabonskog ugovora o izlasku iz Europske unije, čime je službeno pokrenulo proceduru razduživanja (Brexit). Izlazak iz Europske unije posljedica je referenduma održanog 23. lipnja 2016. godine, na kojem se većina građana Ujedinjenog Kraljevstva izjasnila za napuštanje Unije. Ujedinjeno Kraljevstvo je iz Europske unije izašlo tijekom 2020. godine, nakon prijelaznog razdoblja, pa Unija sada broji 27 članica.

 

Izvor: europa.eu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice