Institucije Europske unije

Uvod u institucije EU

Europska unija (EU) je ekonomska i politička zajednica 28 zemalja članica. EU funkcionira kao sustav neovisnih nadnacionalnih institucija u kojima se donose međuvladine odluke ispregovarane od zemalja članica.

Neposredno nakon dva svjetska rata koji su imali razorne posljedice po europski kontinent, dio europskih vođa shvatio je da je jedini način za uspostavu trajnog mira ujedinjenje kontinenta u političku i ekonomsku zajednicu. Temeljna pretpostavka bila je da zemlje koje međusobno trguju postaju ekonomski neovisne te stoga ne ulaze u međusoban konflikt. Prvi korak u stvaranju nekog oblika europske zajednice napravio je Robert Schuman, tadašnji francuski ministar vanjskih poslova, koji je predložio stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Kasnije je iz ove, primarno industrijske organizacije, spajanjem s drugim organizacijama na europskom kontinentu nastala EU, a brojnim proširenjima došla je do trenutnog broja od 28 zemalja članica.

Temeljni principi na kojima EU funkcionira su slobodno tržište i monetarna unija.

Slobodno tržište obuhvaća niz standardiziranih pravnih načela koja se primjenjuju u zemljama članicama. Tako je unutar Schengenskog prostora (22 zemlje članice + 4 zemlje koje nisu dio EU-a) napuštena kontrola granica među državama (osim onih vanjskih), a europsko zakonodavstvo nastoji osigurati  slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala.

Monetarna unija ili eurozona uspostavljena je 1999. godine, a čini je 17 zemalja članica koje kao svoju valutu imaju euro.

Kratke činjenice o EU:
– 508 milijuna stanovnika
– 24 službena jezika
– ukupni BDP iznosi 17 milijardi dolara (2. u svijetu)
– BDP po glavi stanovnika iznosi 40.890 dolara (42. u svijetu)
– plava boja europske zastave simbolizira nebo iznad zapadnog svijeta, a 12 zvijezda u krugu predstavlja stanovnike Europe (njihov broj je fiksan jer je broj 12 simbol potpunosti i savršenstva)

EU se sastoji od 7 institucija. Prema 13. članku Ugovora o Europskoj uniji to su:
– Europska komisija
– Europski parlament
– Europsko vijeće
– Vijeće Europske unije
– Sud pravde Europske unije
– Europska središnja banka
– Revizorski sud

Kratke činjenice o EU:

28
država članica

24
službena jezika

508
milijuna stanovnika

Europska komisija

Uloga: promiče opći interes EU-a predlaganjem i provođenjem zakonodavstva te provođenjem politika i izvršenjem proračuna EU-a
Sastav: Po jedan povjerenih iz svake države članice
Lokacija: Bruxelles
Aktualni predsjednik: Jean-Claude Juncker
Internetska stranica: ec.europa.eu

Europska komisija (engl.:European Commission) “najeuropskija” je institucija EU jer najbolje odražava naddržavni karakter te integracije. Njezini članovi, iako državljani članica EU, ne predstavljaju u tom tijelu države, već promiču interese EU. Zajamčena im je potpuna neovisnost te su zabranjeni pritisci nacionalnih vlada, ali i drugih institucija EU na rad članova Komisije.

Sastav i ustrojstvo
Ugovor iz Nice predviđao je da će se u trenutku kad Unija bude imala 28 država članica uvesti rotacija prema kojoj će Komisija imati manje članova nego država, ali će se u određenom roku osigurati da sve države budu ravnopravno zastupljene.

Izmjenama uvedenim Lisabonskim ugovorom u cijelosti je napušten sustav jednog člana Komisije po državi članici te je određeno kako se Komisija treba sastojati od broja članova (uključujući Predsjednika i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) koji odgovara broju od dvije trećine država članica.

Danas Komisija ima 28 povjerenika (po jedan iz svake države članice), a na njegovu je čelu predsjednik Komisije.

Ovlasti
Komisija prvenstveno osmišljava i provodi politike EU, odnosno pokreće zakonodavni postupak upućivanjem prijedloga akta Vijeću i Parlamentu (agenda setting). Ona je i glavni izvršni organ EU iako se izvršenje politika EU uglavnom prepušta organima država članica.

Važna uloga Komisije jest i očuvanje pravnoga poretka uspostavljenoga Ugovorima. Ona nadzire države članice i provode li one obveze koje proizlaze iz normi donesenih na europskoj razini, a u krajnjem je slučaju ovlaštena pokrenuti postupak pred Sudom pravde protiv države koja takve obveze krši.

Prema ostatku svijeta, Komisija predstavlja EU. U brojnim državama postoje delegacije EU koje su dio Komisije. Komisija je također u kontekstu Europske unije ovlaštena voditi pregovore o sklapanju međunarodnih sporazuma na temelju mandata koji joj u svakom pojedinom slučaju dodjeljuje Vijeće EU.

Europska komisija je podijeljena na niz uprava i ureda, a uprave su poznatije kao Directorates-General (DG-s). One se dijele prema politikama za koje su zadužene, a zadatak im je da pripremaju prijedloge zakona o kojima se onda može glasati na sjednicama.

Izvor: ec.europa.eu

Europska komisija (engl.:European Commission) “najeuropskija” je institucija EU jer najbolje odražava naddržavni karakter te integracije. Njezini članovi, iako državljani članica EU, ne predstavljaju u tom tijelu države, već promiču interese EU

Europski parlament

Uloga: Izravno izabrano tijelo EU-a sa zakonodavnim, nadzornim i proračunskim ovlastima
Sastav: 751 zastupnik
Lokacija: Strassbourg / Bruxelles, Luxemburg
Predsjednik: Martin Schulz
Internetska stranica: www.europarl.eu

Sastav i način izbora parlamenta

Broj zastupnika za svaku državu članicu određuje se temeljem načela “opadajuće proporcionalnosti” (degressive proportionality). Bez obzira na veličinu, svaka država ima pravo na najmanje šest zastupnika u Parlamentu te najviše 96 zastupnika. Izbor zastupnika za Europski parlament organizira se u svakoj državi članici za raspoloživi broj mjesta. Temeljna obilježja izbora za Europski parlament su: izravno pravo glasa, proporcionalna zastupljenost i obnovljivi petogodišnji mandat. Iako se zastupnici biraju prema nacionalnim kvotama, oni na europskoj razini nisu politički organizirani na nacionalnom kriteriju, već prema političkim opredjeljenjima. Srodne nacionalne političke stranke organizirane su u stranačka grupacije u Europskom parlamentu. Primjerice, u sadašnjem sazivu Parlamenta većinu ima Europska pučka stranka (EPP), koalicija nacionalnih stranaka demokratskokršćanske orijentacije. Slijede Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) i Savez liberala i demokrata za Europu (ALDE).

Ovlasti

Europski parlament ima tri osnovne ovlasti:

 • Parlament i Vijeće dijele zakonodavnu ovlast. S obzirom na to da je parlament direktno izabrano tijelo, time se osigurava demokratska legitimnost europskih zakona.
 • Parlament provodi demokratski nadzor nad svim Unijinim institucijama, naročito nad Komisijom. Parlament može odlučivati o povjerenju predsjedniku Komisije te o opozivu Komisije u cijelosti.
 • Parlament odlučuje o usvajanju ili odbijanju proračuna.

Broj zastupnika za svaku državu članicu određuje se temeljem načela “opadajuće proporcionalnosti” (degressive proportionality). Bez obzira na veličinu, svaka država ima pravo na najmanje šest zastupnika u Parlamentu te najviše 96 zastupnika.

Europsko vijeće

Uloga: Određivanje prioriteta i smjera u kojem ide EU
Sastav: Šefovi država ili vlada (predsjednik države i/ili predsjednik vlade), predsjednik Europske komisije i visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
Lokacija: Bruxelles
Predsjednik: Donald Tusk
Internetska stranica: www.consilium.europa.eu

 

Europsko vijeće (engl.: European Council) utjelovljuje praksu okupljanja predsjednika država ili vlada svih država članica EU koja je započela 1974. godine te uobičajeno zasjeda na dvodnevnom forumu na kojem se javno iznose opći zaključci i odluke.

Na sastancima Europskog vijeća (u prosjeku se održavaju četiri puta godišnje), koji se zbog visokih dužnosničkih funkcija njegovih članova nazivaju još i europski sastanci na vrhu ili europski summiti, usklađuju se opća stajališta država članica te određuju glavne političke smjernice i ciljevi budućeg razvoja Unije.

Način rada i odlučivanja

Europsko vijeće većinu svojih odluka donosi konsenzusom, a odlučivanje ne obuhvaća donošenje zakona već isključivo donošenje direktiva i prioriteta. Na kraju zasjedanja Europsko vijeće izdaje zaključke koji odražavaju glavne poruke proizašle iz rasprave. Ti zaključci predstavljaju glavne probleme o kojima dalje raspravljaju niže instance u Uniji, poput Vijeća ministara.

 

Predsjednik Europskog vijeća

Rad Europskog vijeća koordiniran je od strane njegovog predsjednika koji vodi rasprave, a upravlja i radom Europskog vijeća. Predsjednik Europskog vijeća također je i predstavnik Europske unije u svijetu na međunarodnoj razini. Bira ga Europsko vijeće na mandat od dvije i pol godine (uz mogućnost još jednog reizbora), a on istovremeno ne može obavljati druge poslove.

Izvor: ec.europa.eu

Rad Europskog vijeća koordiniran je od strane njegovog predsjednika koji vodi rasprave, a upravlja i radom Europskog vijeća. Predsjednik Europskog vijeća također je i predstavnik Europske unije u svijetu na međunarodnoj razini

Vijeće Europske unije

Uloga: Odlučivanje o politikama i usvajanje zakona, glas vlada država članica EU-a
Sastav: Jedan ministar iz svake države članice (rotirajuće članstvo)
Lokacija: Bruxelles
Predsjednik: Sve države članice izmjenjuju se u obnašanju šestomjesečne dužnosti predsjedavanja Vijećem EU-a 
Internetska stranica:
www.consilium.europa.eu

Vijeće EU ili Vijeće ministara ( engl.: Council of the EU) sastavljeno je od ministara iz nacionalnih vlada država članica (jedan ministar iz svake vlade države članice, ovisno o djelokrugu pitanja na dnevnom redu) pa se može reći kako su u toj instituciji na europskoj razini zastupljeni nacionalni interesi.

Ovlasti
Svoju zakonodavnu ulogu Vijeće ministara danas u brojnim područjima dijeli s Europskim parlamentom. To je rezultat procesa demokratizacije u kojem je uloga Europskoga parlamenta, jedinog demokratski izabranog tijela na europskoj razini, stalno jačala. Iako u brojnim područjima više ne odlučuje samostalno, u Uniji se bez Vijeća ministara ne može donijeti niti jedna odluka zakonodavne prirode.

Uz ovu ulogu Vijeće ima još nekoliko ključnih uloga. S Europskim parlamentom odobrava proračun EU,  sudjeluje u koordinaciji gospodarske i socijalne politike država članica i sklapanju međunarodnih sporazuma između EU i drugih država, odnosno međunarodnih organizacija, koordinira suradnju između nacionalnih sudova i policijskih snaga u kaznenim pitanjima te usmjerava razvoj zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU.

Pet temeljnih zadaća Vijeća jesu:

 • Donošenje europskih zakona u suradnji s Europskim parlamentom.
 • Koordiniranje politika između pojedinih zemalja članica.
 • Formiranje zajedničke vanjske i sigurnosne politike na temelju smjernica Europskog vijeća.
 • Zaključivanje međunarodnih ugovora između EU i drugih država ili međunarodnih organizacija.
 • Usvajanje EU proračuna u suradnji sa Europskim parlamentom.

 

Način donošenja odluka

Sve odluke unutar Vijeća donose se kvalificiranom većinom, osim ako Osnivački ugovori ne inzistiraju na drugačijoj vrsti glasovanja (jednoglasnosti). Sve rasprave i glasovanja otvoreni su za javnost.
Za donošenje odluka uglavnom je potrebna kvalificirana većina : – 55 % država članica (s trenutačnih 28 članica to znači 16 zemalja) koje predstavljaju najmanje 65 % ukupnog stanovništva EU-a.

Za sprečavanje donošenja odluke potrebne su najmanje četiri države članice (koje predstavljaju najmanje 35 % ukupnog stanovništva EU-a). Iznimka su osjetljive teme, primjerice vanjska politika i oporezivanje, za koje je potrebna jednoglasna odluka odnosno, suglasnost svih zemalja.
Obična većina potrebna je za postupovna i upravna pitanja.

Koji ministri sudjeluju na sastanku ovisi o temi koja je na dnevnom redu, a rad Vijeća podijeljen je na 10 područja:

 • Vanjski poslovi
 • Opći poslovi
 • Ekonomski i financijski poslovi
 • Pravosuđe i unutarnji poslovi
 • Zapošljavanje, socijalne politike, zdravstvo i zaštita potrošača
 • Konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir)
 • Transport, telekomunikacije i energija
 • Poljoprivreda i ribarstvo
 • Okoliš
 • Obrazovanje, mladi, kultura i sport

Napomena: Važno je razlikovati Europsko vijeće i Vijeće europske unije od Vijeća Europe. Vijeće Europe nije institucija Europske unije, već međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.

Izvor: ec.europa.eu

Važno je razlikovati Europsko vijeće i Vijeće europske unije od Vijeća Europe. Vijeće Europe nije institucija Europske unije, već međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice