#Vijesti-eu

Europska komisija želi osigurati pravedne minimalne plaće za sve radnike Europske unije – pokrenuta druga faza savjetovanja

4

Lipanj

Objavljeno

Europska komisija je 03. lipnja 2020. godine pokrenula drugu fazu savjetovanja s europskim sindikatima i udrugama poslodavaca o tome kako osigurati pravedne minimalne plaće za sve radnike u Europskoj uniji. Tijekom prve faze savjetovanja, koja je trajala od 14. siječnja do 25. veljače 2020., Komisija je primila odgovore od 23 socijalna partnera iz cijelog EU-a. Na temelju primljenih odgovora Komisija je zaključila da postoji potreba za daljnjim djelovanjem na razini EU-a. To je već bio politički prioritet Komisije Ursule von der Leyen, a nedavni događaji dodatno su pojačali zahtjeve za angažmanom EU-a pri smanjenju sve većih razlika u plaćama i siromaštva zaposlenih.

EU je posebno pogođen pandemijom koronavirusa, koja je negativno utjecala na gospodarstva i poduzeća država članica te na prihode radnika i njihovih obitelji. Za oporavak i izgradnju pravednih i otpornih gospodarstava ključno je osigurati da svi radnici u EU-u zarađuju dovoljno za pristojan život, pri čemu minimalne plaće imaju važnu ulogu. One su relevantne i u zemljama koje se oslanjaju isključivo na kolektivne ugovore o minimalnim plaćama i u onima koje imaju zakonski propisanu minimalnu plaću.

Minimalne plaće o kojima se na odgovarajući način pregovara sa socijalnim partnerima, koje se poštuju i redovito ažuriraju mogu:

  • ranjivim skupinama radnika omogućiti financijsku rezervu u teškim vremenima
  • dati veći poticaj za rad i time povećati produktivnost
  • smanjiti razlike između plaća u društvu
  • povećati domaću potražnju i otpornost gospodarstva
  • pridonijeti smanjivanju razlike u plaćama između spolova.

Minimalnim plaćama primjerene razine kojima se uzimaju u obzir gospodarski uvjeti osigurava se prihod ranjivim skupinama radnika i pomaže očuvati radna mjesta i konkurentnost poduzeća.

Komisija ne namjerava utvrditi jedinstvenu europsku minimalnu plaću ni uskladiti sustave određivanja minimalne plaće. Sve potencijalne mjere primjenjivale bi se različito ovisno o sustavima određivanja minimalnih plaća i tradicijama država članica, uz puno poštovanje nacionalnih nadležnosti i ugovorne slobode socijalnih partnera.

U dokumentu o drugoj fazi savjetovanja utvrđuju se mogućnosti djelovanja EU-a kako bi se osiguralo da minimalne plaće budu utvrđene na primjerenoj razini i da se njima štite svi radnici. Kako je naglašeno u odgovorima socijalnih partnera u prvoj fazi savjetovanja, ključnu ulogu u tome imaju kolektivni pregovori.

Stoga bi se inicijativom EU-a nastojalo osigurati sljedeće:

  • uspostava funkcionalnog kolektivnog pregovaranja za određivanje plaća
  • nacionalni okviri za određivanje zakonski propisanih minimalnih plaća i njihovo redovno ažuriranje u skladu s jasnim i stabilnim kriterijima
  • djelotvorno uključivanje socijalnih partnera u određivanje zakonski propisanih minimalnih plaća kako bi se podržale primjerene minimalne plaće
  • ukidanje ili ograničavanje razlika u minimalnoj plaći i izuzeća od minimalne plaće
  • djelotvorna provedba nacionalnih okvira za minimalne plaće i uspostava mehanizama praćenja.

Socijalni partneri pozivaju se da do 4. rujna 2020. odgovore na pitanja u sklopu savjetovanja, među kojima je i pitanje o najprikladnijem instrumentu. Komisija razmatra i zakonodavne i nezakonodavne instrumente, tj. direktivu u području radnih uvjeta i preporuku Vijeća.

S obzirom na trenutačnu pandemiju koronavirusa te kako bi socijalni partneri imali dovoljno vremena da dostave odgovore, to je razdoblje dulje nego u prethodnim savjetovanjima.

Idući korak u drugoj fazi savjetovanja su pregovori između socijalnih partnera u cilju sklapanja sporazuma na temelju članka 155. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) ili predstavljanje prijedloga Europske komisije.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: „Tijekom rada na uključivom oporavku od krize uzrokovane koronavirusom želimo se pobrinuti da svi radnici u EU-u budu zaštićeni pravednom minimalnom plaćom, što će im omogućiti da zarade dovoljno za dostojan život bez obzira na to gdje rade. Socijalni partneri imaju ključnu ulogu u pregovaranju o plaćama na nacionalnoj i lokalnoj razini i trebali bi biti uključeni u određivanje minimalnih plaća u državama koje se oslanjaju isključivo na kolektivne ugovore o minimalnim plaćama i u onima koje imaju zakonski propisanu minimalnu plaću.“

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, izjavio je: „Šestina radnika u EU-u osobe su s niskim dohocima, a većinu od njih čine žene. Ti su radnici održavali naša društva i gospodarstva na životu kad su se sve druge djelatnosti morale zaustaviti. Paradoksalno, njih će kriza najviše pogoditi. Jedan od ključnih elemenata naše strategije oporavka jest inicijativa o minimalnim plaćama u EU-u jer svatko zaslužuje pristojan životni standard“.

 

Izvor: Europska komisija

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice