#Vijesti-eu

Europska komisija zaprimila od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prve nacrte Sporazuma o partnerstvu za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027.

2

Srpanj

Objavljeno

Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. utvrđeni su Odlukom Vlade o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 2020. godine.

Sukladno predmetnoj odluci Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

„Predmetni nacrti programskih dokumenata izrađeni su sukladno direktivi Europske komisije i za cilj imaju provedbu 5 ciljeva politike: 1. Pametna, 2. Zelena, 3. Povezana, 4. Solidarna i 5. Europa bliže građanima, od kojih je minimalni postotak alokacije sredstava za Pametnu Europu 25% te 30% za Zelenu Europu, sukladno uredbi Europske komisije. Kohezijski fond u iznosu od 1,182 milijardi eura u potpunosti je obuhvaćen kroz cilj Povezana Europa. U Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027. zastupljeni su alati integriranog teritorijalnog razvoja u okviru cilja politike 5 „Europa bliža građanima, poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa“. Glavna prednost ovog pristupa je da omogućava teritorijalnim strategijama primanje EU potpore korištenjem željenog policy mix-a tako da kombinira sredstva iz različitih prioriteta drugih ciljeva politike, programa i fondova, dok istovremeno osigurava integrirani place-based pristup“, naglasila je ministrica Tramišak.

Alokacije Operativnih programa raspoređene su po prioritetima, a sada slijede formalni razgovori oko nacrta s Europskom komisijom. Fokus programiranja i pregovori vezani uz operativne programe su ciljevi politika, pokazatelji i rezultati koji se žele postići, ne podjela po sektorima (javni, privatni, civilni). U prezentaciji koja je popratni sadržaj navedeni su primjeri projekata koji se mogu realizirati ali nije iscrpna lista već služi kao pojašnjenje.

„Iznos u dva operativna programa (OPKK i ITP) za izravnu potporu poduzetnicima iz ERDF ukupno iznosi 13,4 milijardi kuna, a zajedno s Nacionalnim planom za oporavak i otpornost, EARDF (poljoprivreda) i ESF, taj će iznos biti veći od 35 milijardi kuna odnosno oko 5 milijardi eura“, istaknula je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Nacrti programskih dokumenata izrađeni su tijekom četiri programska ciklusa, od strane radnih skupina osnovanih za potrebe izrade programskih dokumenata u financijskom razdoblju Europske unije 2021. – 2027. Radne skupine su osnovane poštujući načelo partnerstva, koje se temelji na pristupu višerazinskog upravljanja. Slijedom navedenoga, u radu radnih skupina sudjelovali su dionici s nacionalne te regionalne i lokalne razine, a osim njih uključeni su bili i predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva, akademske i znanstvene zajednice. Čak 92 institucije s više od 800 članova u 5 tematskih radnih skupina dalo je svoj doprinos u izradi predmetnih dokumenata.

„Nakon očitovanja od strane Europske komisije na dostavljene nacrte započet će formalni proces pregovora s Europskom komisijom i konačno utvrđivanje svih elemenata programskih dokumenata. U nadolazećem procesu usklađivanja i dorade sadržaja programskih elemenata i dalje će se nastaviti suradnja s nositeljima i članovima u okviru predmetnih radnih skupina i  njihove sektorske nadležnosti“, rekla je ministrica.

U procesu finalizacije programskih dokumenata predviđeno je, za jesen, savjetovanje s javnošću koje će se održati putem on-line portala e-savjetovanje a koje će biti otvoreno za zainteresiranu javnost.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice