#Vijesti-eu

Europska komisija u okviru plana financiranja za 2021. izdaje dugoročne obveznice u iznosu od oko 80 milijardi eura

2

Lipanj

Objavljeno

Nakon što su sve države članice EU-a odobrile Odluku o vlastitim sredstvima, Komisija može započeti prikupljanje sredstava za financiranje oporavka u okviru instrumenta NextGenerationEU. U tu je svrhu Europska komisija objavila da 2021. planira izdati oko 80 milijardi eura dugoročnih obveznica i dodatnih nekoliko desetaka milijardi kratkoročnih obveznica EU-a za financiranje oporavka Europe u okviru instrumenta NextGenerationEU. Točan iznos izdanja dugoročnih i kratkoročnih obveznica EU-a ovisit će o konkretnim potrebama za financiranjem, a Komisija će na jesen revidirati današnju procjenu. Na taj će način Komisija u drugoj polovini godine moći financirati sva planirana bespovratna sredstva i zajmove državama članicama u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te pokriti potrebe politika EU-a koje se financiraju sredstvima iz instrumenta NextGenerationEU.

Komisija je donijela i godišnju odluku o zaduživanju za 2021. godinu u kojoj se utvrđuju maksimalni iznosi koje je Komisija ovlaštena pozajmiti do kraja godine.

Komisija će sada dovršiti pripreme za prvo izdanje obveznica u okviru instrumenta NextGenerationEU, koje se planira krajem lipnja. Prve kratkoročne obveznice EU-a izdat će se u rujnu kada započne s radom dražbovna platforma EU-a.

Europska komisija će se za financiranje ovog instrumenta zadužiti će na tržištima kapitala u ime EU-a do 750 milijardi eura u cijenama iz 2018. ili do 800 milijardi eura u tekućim cijenama, u prosjeku od približno 150 milijardi eura godišnje u razdoblju od polovine 2021. do 2026., čime će Unija će postati jedan od najvećih izdavatelja u eurima.

Prvo izdanje obveznica provest će se sindiciranjem zajedno s institucijama koje su uključene u Komisijinu mrežu primarnih trgovaca, a prije kraja srpnja planiraju se dodatne sindicirane transakcije.

Komisija od rujna 2021. namjerava izdavati dugoročne i kratkoročne obveznice EU-a putem dražbi. Nakon uspostave dražbovnog sustava Komisija će redovito organizirati sindicirana izdanja i dražbe obveznica. Organizirat će i redovite dražbe za kratkoročne obveznice EU-a. Dodatne pojedinosti o datumima dražbi, kao i o strukturi programa za kratkoročne obveznice EU-a, objavit će se prije početka dražbe, u drugoj polovini ove godine.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama: https://ec.europa.eu/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice