#Vijesti-eu

Europska komisija donosi mjere pomoći gospodarstvu za borbu protiv koronavirusa

24

Ožujak

Objavljeno

Europska komisija donijela je 20. ožujka 2020. godine privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje korištenje pune fleksibilnosti predviđene pravilima o državnim potporama radi pomoći gospodarstvu zbog pandemije koronavirusa. Zajedno s brojnim drugim mjerama potpore, privremeni okvir omogućuje državama članicama da poduzećima svih kategorija osiguraju dovoljnu likvidnost i zadrže kontinuitet ekonomske aktivnosti za vrijeme i nakon pandemije covida-19.

Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager nadležna za politiku tržišnog natjecanja izjavila je: “Gospodarske posljedice pandemije covida-19 vrlo su ozbiljne. Moramo djelovati brzo i koordinirano da ih ublažimo koliko god možemo. Ovaj novi privremeni okvir državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama i pomognu gospodarstvu u ovom teškom razdoblju”.

Privremeni okvir radi pomoći gospodarstvu u kontekstu pandemije covida-19 sastoji se od pet mjera koje bi trebale ublažiti posljedice:

  1. Izravna bespovratna sredstva, selektivne porezne olakšice i predujmovi: države članice moći će uvesti programe za dodjelu bespovratnih sredstava poduzećima u iznosu do 800 000 EUR za financiranje hitnih potreba za likvidnošću.
  2. Državna jamstva za kreditiranje poduzeća: države članice moći će izdavati državna jamstva kako bi osigurale da banke nastave odobravati kredite klijentima kojima su potrebni.
  3. Subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora: države članice moći će poduzećima odobravati zajmove s povoljnim kamatnim stopama. Ti će zajmovi poduzećima pomoći da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.
  4. Zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: neke države članice planiraju iskoristiti postojeće kapacitete banaka za kreditiranje radi preusmjeravanja potpore poduzećima, posebno malim i srednjima. Iz okvira je jasno da se takva potpora smatra izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru.
  5. Kratkoročno osiguranje izvoznih kredita: okvirom se uvodi dodatna fleksibilna mogućnost dokazivanja da u nekim zemljama nije moguće dobiti pokriće za neutržive rizike, čime se omogućuje da država prema potrebi zajamči kratkoročno osiguranje izvoznih kredita.

Proračun Unije ograničen je, stoga glavni odgovor mora doći iz proračuna država članica. Privremeni okvir omogućuje ciljanu pomoć gospodarstvu i istodobno ograničava negativne posljedice za jednakost uvjeta na jedinstvenom tržištu.

Privremeni okvir  uključuje niz zaštitnih mjera. Primjerice subvencionirani zajmovi ili jamstva poduzećima povezani su s opsegom njihove gospodarske aktivnosti, njihovim rashodima za plaće, prometom ili potrebama za likvidnošću te korištenjem javne potpore za obrtni ili investicijski kapital. Potpora bi trebala pomoći poduzećima da se odupru poteškoćama i pripreme za održivi oporavak.

Privremeni okvir dopunjuje mnoge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije covida-19. Države članice mogu donijeti općenite mjere u korist poduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada u skraćenom radnom vremenu u svim sektorima) koje su izvan područja primjene pravila o državnim potporama. Također mogu poduzećima dodijeliti naknadu za pretrpljenu štetu koja je uzrokovana i izravno prouzročena pandemijom covida-19. Takav oblik pomoći može koristiti posebno pogođenim sektorima, kao što su promet, turizam, ugostiteljstvo i trgovina na malo.

Okvir će se primjenjivati do kraja prosinca 2020., a komisija će, radi pravne sigurnosti, prije tog datuma procijeniti treba li produljiti rok primjene okvira.

Izvor: Europska komisija- predstavništvo u Hrvatskoj

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice