#Vijesti-eu

Europska komisija donosi Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za potporu gospodarskoj otpornosti i oporavku EU-a

27

Studeni

Objavljeno

Intelektualno vlasništvo jedan je od glavnih pokretača gospodarskog rasta jer pomaže poduzećima da vrednuju svoju nematerijalnu imovinu. Stoga je Europska komisija 25. studenog 2020. godine objavila novi akcijski plan za intelektualno vlasništvo kako bi pomogla poduzećima, posebno MSP-ovima, da najbolje iskoriste svoje izume i proizvode te doprinesu našem gospodarstvu i društvu. Akcijskim planom namjerava se omogućiti europskoj kreativnoj i inovacijskoj industriji da zadrži svoj položaj globalnog predvodnika te ubrzati zelenu i digitalnu tranziciju Europe. Konkretno, u njemu se navode ključni koraci za bolju zaštitu intelektualnog vlasništva, poticanje MSP-ova na korištenje intelektualnog vlasništva, lakšu razmjenu intelektualnog vlasništva radi šire primjene tehnoloških rješenja u industriji, borbu protiv krivotvorenja i poboljšanje provedbe prava intelektualnog vlasništva te promicanje jednakih uvjeta na globalnoj razini. Kriza uzrokovana koronavirusom ukazala je i na to da smo u nekim područjima ovisni o ključnim inovacijama i tehnologijama pa se Akcijskim planom nastoji doprinijeti i rješavanju tog pitanja te osigurati dostupnost ključnog intelektualnog vlasništva u kriznim vremenima.

Nematerijalna imovina, kao što su robne marke, dizajn, patenti i podaci, sve je važnija u današnjem gospodarstvu utemeljenom na znanju. Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva ostvaruju 45 % BDP-a i 93 % izvoza EU-a, a dodana vrijednost intelektualnog vlasništva raste u većini europskih industrijskih ekosustava. U svijetu broj prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva raste i nematerijalna imovina ima sve veću ulogu u globalnoj utrci za tehnološko vodstvo. Akcijski plan temelji se na prednostima europskog okvira za intelektualno vlasništvo kako bi se osiguralo da se njime podupire gospodarski oporavak i otpornost u ključnim gospodarskim područjima.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: “U Europi nastaju neke od vodećih svjetskih inovacija, ali poduzeća još uvijek ne mogu u potpunosti zaštititi svoje izume i iskoristiti svoje intelektualno vlasništvo. Danas predlažemo reformu našeg sustava intelektualnog vlasništva kako bi se ojačala sposobnost Europe da razvija tehnologije sljedeće generacije, odrazio napredak u području podataka i umjetne inteligencije, poduzećima omogućilo da brzo udruže svoje znanje u kriznim vremenima i pospješio put Europe prema gospodarskom oporavku i zelenoj tranziciji”.

Današnjim Akcijskim planom najavljuju se mjere u pet ključnih područja:

  • Poboljšanje zaštite intelektualnog vlasništva

Akcijskim planom predlaže se unapređenje niza postojećih alata za intelektualno vlasništvo i njihova prilagodba digitalnom dobu, uključujući poboljšanje svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za patentirane lijekove i proizvode za zaštitu bilja te modernizaciju zaštite dizajna u EU-u. Njime se želi poboljšati zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla i razmotriti izvedivost sustava zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla za nepoljoprivredne proizvode razini EU-a. Komisija pokreće i dijalog industrije o utjecaju novih tehnologija (kao što su umjetna inteligencija i lanac blokova) na sustav intelektualnog vlasništva. Kako bi se osigurao pristup poduzeća brzim, djelotvornim i cjenovno pristupačnim alatima za zaštitu te smanjila fragmentiranost i složenost trenutačnog sustava, Akcijskim planom države članice se pozivaju da brzo uvedu jedinstveni patentni sustav i tako omoguće uspostavu jedinstvenog mjesta za zaštitu i provedbu patenata u EU-u.

  • Poticanje korištenja intelektualnog vlasništva u malim i srednjim poduzećima

Europski inovatori i stvaratelji, posebno MSP-ovi, često nisu svjesni prednosti uključivanja intelektualnog vlasništva u svoju poslovnu strategiju. Na primjer, tek 9 % MSP-ova zatraži zaštitu intelektualnog vlasništva. Kako bi manjim poduzećima pomogla da iskoriste svoju nematerijalnu imovinu, Komisija predlaže mjere za poboljšanje informiranja i savjetovanja u tom području. Time će se, s pomoću novog programa financijske pomoći od 20 milijuna eura iz sredstava EUIPO-a za prvu godinu, MSP-ovima pogođenima posljedicama pandemije koronavirusa pomoći da bolje upravljaju svojim portfeljima intelektualnog vlasništva i bolje ih iskoriste. Komisija će osigurati dostupnost savjeta i pomoći u području intelektualnog vlasništva i svim sudionicima progrâma za istraživanja i inovacije koje financira EU te će surađivati sa svim dionicima na poboljšanju vrednovanja prava intelektualnog vlasništva među istraživačima i inovatorima. Također radi na pojednostavnjenju korištenja intelektualnog vlasništva kao poluge za pristup financiranju.

  • Olakšanje razmjene intelektualnog vlasništva

Akcijski plan namijenjen je zaštiti nematerijalne imovine, ali i poboljšanju pristupa ključnoj nematerijalnoj imovini, o kojoj ovise naše gospodarstvo i društvo. Uviđajući koliko sustav intelektualnog vlasništva može biti važan u rješavanju zdravstvenih kriza, kao što je aktualna pandemija koronavirusa, Komisija predlaže mjere za lakšu razmjenu ključnog intelektualnog vlasništva u kriznim vremenima, uz osiguravanje povrata ulaganja. Radit će i na poboljšanju infrastrukture u području autorskih prava te mobilizacije podataka zaštićenih pravima intelektualnog vlasništva. Predložit će i načine da se poboljša transparentnost i predvidljivost licenciranja patenata bitnih za normu jer su oni ključni elementi digitalne transformacije europske industrije (na primjer uvođenja umreženih automobila i drugih proizvoda povezanih s internetom stvari).

  • Borba protiv krivotvorenja i poboljšanje provedbe prava intelektualnog vlasništva

Vrijednost krivotvorene i piratske robe uvezene u EU iznosi 6,8 % BDP-a EU-a. Komisija će poboljšati djelotvornu i uravnoteženu provedbu prava intelektualnog vlasništva. Primjerice, kao nadopunu predstojećem zakonodavnom paketu o digitalnim uslugama izradit će paket instrumenata EU-a za borbu protiv krivotvorenja kako bi promicala i olakšala djelotvornu suradnju između nositelja prava intelektualnog vlasništva, posrednika (kao što su internetska tržišta) i tijela za izvršavanje zakonodavstva te u središte postavila najbolju praksu i primjenu odgovarajućih alata i novih tehnologija.

  • Promicanje jednakih uvjeta na globalnoj razini

Iako industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva ostvaruju 93 % izvoza robe iz EU-a, naša poduzeća i dalje se suočavaju s velikim poteškoćama kad posluju u trećim zemljama. Kako bi se to promijenilo, Komisija želi ojačati položaj EU-a kao globalnog predvodnika koji postavlja standarde u području intelektualnog vlasništva. Usto će pojačati odgovor EU-a na nepoštene prakse aktera iz trećih zemalja, kao što su industrijska špijunaža ili pokušaji zlouporabe intelektualnog vlasništva u kontekstu suradnje u istraživanju i razvoju.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice