#Vijesti-eu

EUROBAROMETAR 92 OBJAVIO REZULTATE JAVNOGA MIŠLJENJA ZA 2019. GODINU

3

Ožujak

Objavljeno

Eurobarometar je objavio rezultate anketa o javnom mišljenju koje je provedeno u 28 država članica Europske unije. Mjerenje je provedeno u rujnu 2019. godine i uspoređeno s mjerenjima u kolovozu iste godine. Kategorije koje su analizirane u anketi su:

  1. EUROPLJANI I POLITIČKE INSTITUCIJE
  2. DEMOKRACIJA U EUROPSKOJ UNIJI
  3. EUROPSKI GRAĐANI
  4. GLAVNE BRIGE EUROPLJANA
  5. KLJUČNA POLITIČKA PODRUČJA
  6. EKONOMSKA SITUACIJA

Svaka od kategorija ima potkategorije koje pobliže analiziraju određene aspekte. U nastavku se nalaze neke od njih, a ako želite pročitati cijeli izvještaj poveznica je na kraju ovoga članka.

„Moj glas vrijedi u Europskoj uniji!“

Hrvatska je četvrta zemlja u Uniji po vjerovanju da se glas građana „računa“. 62 % građana Republike Hrvatske vjeruje kako njihov glas utječe na odluke Europskog parlamenata.

 

„Što bi trebao biti prioritet Europskog Zelenog plana“

O Zelenome planu koji je donijela Europska komisija u Hrvatskoj najviše smatraju kako se treba boriti protiv plastične ambalaže (50 %), nakon toga razvoj obnovljivih izvora energije (48 %) i potpora poljoprivrednicima u iskorištavanju potpora kako bi mogli proizvoditi pristupačnu i sigurnu hranu za Europljane.

„Europska ekonomija i monetarna unija“

Potpora monetarna unija i eura kod građana EU je 62 %, najviša je u Irskoj sa 87 % a najmanja u Velikoj Britaniji sa 26 %. U Hrvatskoj 50 % je za euro, a 44 % protiv.

 

„Pojačati EU granice“

Sljedeći stav o imigraciji, 68 % građana Europske unije smatra kako treba ojačati vanjske granice unije, Hrvatska je na 10 mjestu sa 78 % građana koji dijele taj stav.

„Koliko vjerujete institucijama EU?“

U Hrvatskoj raste nepovjerenje u Europsku uniju. 43 % vjeruje u institucije EU što je za 3 % manje od prošle mjeseca i ujedno je jednako razini povjerenja Unije, dok nepovjerenje iskazuje 50 % ispitanika, tj. 2 % više od zadnjega mjerenja i za 3% veće od razine unije.

„ Brige Europe“

Kao glavnu brigu Unije Europljani vide imigraciju, u čemu ih i Hrvatska prati, dok kao unutarnje probleme Hrvati kao najveći problem vide ekonomsku situaciju, nakon toga nezaposlenost i na trećemu mjestu je rast cijena/inflacija/ cijena života.

Cijelu analizu možete pogledati OVDJE.

Izvor: ec.europa.eu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice