Preloader Close

Zaključak o pravnom shvaćanju Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave o pravnom interesu za žalbu

Zaključak o pravnom shvaćanju Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave o pravnom interesu za žalbu

Sukladno članku 401. ZJN 2016 pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

DKOM je u svojoj praksi do sada negirao pravni interes žaliteljima čija je ponuda viša od procjenjenje vrijednosti nabave što se ovim Zaključkom mijenja. Navedenom praksom sužavala se mogućnost izjavljivanja žalbi žalitelja jer se smatralo da ponuditelj čija je ponuda iznad procijenjene vrijednosti nema pravni interes za izjavljivanje žalbe.

Člankom 3. stavkom 13. ZJN 2016 neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Zbog navedene odredbe smatralo se da ne postoji pravni interes žalitelja jer je njegova ponuda neprihvatljiva ukoliko prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu. Sukladno odredbi članka 298. st. 1. tč. 9. javni naručitelj je obvezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Iz navedenih odredbi može se zaključiti da bez obzira što ponuda prelazi procijenjenu vrijednost nabave, postoji mogućnost da će naručitelj osigurati dodatna sredstva za predmetnu nabavu, te bi navedenim postupanjem naručitelja u slučaju da žalba žalitelja bude prihvaćena njegova ponuda bila izabrana kao najpovoljnija. Iz navedenog se može zaključiti da pravni interes ponuditelja čija je ponuda iznad procijenjene vrijednosti nabave zaista postoji, te se navedenim Zaključkom ispravlja nelogična praksa.

Zaključak o pravnom shvaćanju možete pročitati na poveznici.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.