Preloader Close

Webinar: Primjena DNSH načela u EU projektima

Webinar: Primjena DNSH načela u EU projektima

DNSH načelo ili načelo “ne nanosi bitnu štetu” ključno je načelo Europskog zelenog plana, te je usklađivanje projekata financiranih iz EU izvora s ovim načelom jedan od glavnih kriterija za odabir projekata.

Kako bi smo Vam pružili više informacija o ovoj temi, pozivamo Vas da nam se pridružite u četvrtak, 21. rujna 2023. godine, od 09:00 do 17:00 sati, na Webinaru: PRIMJENA DNSH NAČELA U EU PROJEKTIMA.

Na webinaru ćete se upoznati sa sljedećim temama:

  • – EU taksonomijom i elementima DNSH načela („Do no significant harm“)
  • – Pravnom regulativom EU na europskoj i nacionalnoj razini
  • – Strateškim dokumentima vezanim uz novu taksonomiju
  • – Okolišnim ciljevima
  • – Primjerima iz prakse i studijama slučaja
  • – Implementacijom DNSH načela u EU prijedloge EU projekata

 

PREDAVAČI:

 Marijan Gajšak

međunarodni Principal konzultant u E Co.-u, konzultantskoj tvrtki sa sjedištem u Londonu, specijaliziranoj za razvoj strategija i projekata te njihovu evaluaciju u području financiranja projekata za sprečavanje i borbu protiv klimatskih promjena. Ima više od 12 godina iskustva u formuliranju projekata/programa, razvoju strategije i procjeni tržišta te je specijaliziran za tehničko ekonomske analize i razvoj projekata u području poljoprivrede i energetike. Vodio je i sudjelovao na preko 50 međunarodnih projekata diljem svijeta uključujući EU i Europu, Afriku, Aziju, Južnu Ameriku i Pacifik za klijente poput Europske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke, Europske komisije, Ujedinjenih naroda i njihovih agencija (UNDP, UNIDO, FAO, IFAD, UNEP), Green Climate Fund i Global Environmental Facility i druge. Marijan je također stručnjak za EU taksonomiju te je vodio pripremu priručnika za evaluaciju projekata u odnosu na EU taksonomiju za HBOR te bio ključni stručnjak u usklađivanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u odnosu na EU taksonomiju i DNSH princip. Konačno, Marijan je glavni procjenitelj investicijskih prijedloga u sklopu NPOO-a za Ministarstvo poljoprivrede.

 

 Patricija Pepelnik, mag.oec.

magistra ekonomije s gotovo 6 godina radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata, za dionike iz javnog i privatnog sektora. Specijalizirala se za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te se i dalje nastavlja redovno usavršavati i educirati u području projektnog menadžmenta. Kroz karijeru je sudjelovala u pripremi i provedbi EU projekata u ukupnoj vrijednosti većoj od 25 milijuna eura.

 

 

Webinar zajednički organiziraju AVELANT d.o.o. i Učilište EU PROJEKTI.

Cijena sudjelovanja na webinaru je 150,00 eura, a zainteresirani se mogu prijaviti putem POVEZNICE.