Preloader Close

BESPLATNI WEBINAR O MOGUĆNOSTIMA ZA BESPOVRATNIM POTPORAMA PODUZETNICIMA

BESPLATNI WEBINAR O MOGUĆNOSTIMA ZA BESPOVRATNIM POTPORAMA PODUZETNICIMA

Dobra priprema je ključan korak za uspješnu prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova, a to naši stručnjaci iz AVELANT-a najbolje znaju!

Zato vas pozivamo da nam se pridružite u srijedu, 22. veljača 2023. godine, u 10:00 sati na besplatnom Webinaru o mogućnostima za bespovratnim potporama koje se pružaju poduzetnicima iz Višegodišnjeg Financijskog Okvira (VFO) u 2023. godini!

Na Webinaru će biti predstavljeni najvažniji najavljeni Pozivi za poduzetnike iz Modernizacijskog fonda, NPOO-a, OPKK-a i ITP-a, a poduzetnici će saznati:

  • Tko su prihvatljivi prijavitelji
  • Koja su područja ulaganja u fokusu
  • Koji tipovi aktivnosti će biti prihvatljivi te
  • Kako uspješno pripremiti projektnu prijavu

Predviđeno trajanje webinara je 90 minuta.

PREDAVAČI:

Ariana Vela, MBA

najpoznatija i jedna od najuspješnijih konzultantica za EU fondove u državi! Mentorica je programa – nadzire postupak individualnih konzultacija, sudjeluje u postupku pregleda završnih radova i radu ispitne komisije. Njezino iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova EU neprikosnoveno je i zato je rad s njom jedan od najvažnijih i najkorisnijih dijelova programa. Trenutačno savjetuje tijela državne uprave u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

 

Ana-Maria Parisot, mag.iur.

Magistra je prava te certificirana stručnjakinja za javnu nabavu sukladno važećem zakonskom okviru. U sklopu studija je obavila dvosemestralnu razmjenu na Sveučilištu u Milanu, gdje je fokus njenih studija bio održivi razvoj. Također je završila Mirovnu akademiju za žene švedske fondacije Kvinna till Kvinna te je certificirana trenerica za izgradnju mira. Uz navedeno, ima bogato iskustvo upravljanja neprofitnim organizacijama, budući da je već u studentskim danima osnovala i rukovodila lokalnim ograncima europskih studentskih udruga – ELSA-e i EYP-a u Mostaru.

Iskustvo i znanje stekla je kroz višegodišnji rad na pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, kao i kroz rad na pravnim poslovima i poslovima javne nabave. Za klijente je samostalno pripremila preko 50 investicijskih projekata, koji ukupnom vrijednošću premašuju  20 milijuna eura, a odnose se većinski na izgradnju, opremanje i optimizaciju poslovanja. Također je provela postupke javnih nabava u vrijednosti višoj od 30 milijuna eura.

 

Prijave za besplatni Webinar traju do 21.02. u 17:00 sati, a svi prijavljeni sudionici će na mail dan prije planiranog datuma održavanja Webinara dobiti pozivnicu za sudjelovanje.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem poveznice Prijava na BESPLATAN webinar 22. veljače 2023. (google.com)

Pozivamo vas da nam se pridružite i saznate sve informacije o mogućnostima koje ova godina otvara.