Preloader Close

Webinar o mogućnostima financiranja projekata poduzetnika iz Modernizacijskog fonda u 2023. godini

Webinar o mogućnostima financiranja projekata poduzetnika iz Modernizacijskog fonda u 2023. godini

Poduzetnici, jeste li znali da možete dobiti do 2.000.000 EUR za izgradnju kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije iz Modernizacijskog fonda?

Da, dobro ste čuli!

Novi poziv Modernizacijskog fonda omogućuje upravo to kroz svoja prioritetna ulaganja koja su usmjerena na:

  • – proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora
  • – povećanje energetske učinkovitosti
  • – skladištenje energije
  • – modernizaciju energetske mreže
  • – pravednu tranziciju regija ovisnim o ugljiku

 

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi i veliki poduzetnici, u sektorima (NKD 2007.) C – Prerađivačka industrija i D – odjeljak 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

 

Ukupna alokacija: 60.000.000 EUR.

  • – Najniži iznos potpore: 100.000 EUR.
  • – Najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR.

 

Ako želite saznati više detalja, pozivamo Vas da nam se pridružite na besplatnom Webinaru o mogućnostima financiranja  projekata poduzetnika iz Modernizacijskog fonda u 2023. godini, u petak, 24. ožujka 2023. godine, u 10:00 sati.

Predviđeno trajanje webinara je do 90 minuta.

 

PREDAVAČI:

Ariana Vela, MBA

najpoznatija i jedna od najuspješnijih konzultantica za EU fondove u državi! Mentorica je programa – nadzire postupak individualnih konzultacija, sudjeluje u postupku pregleda završnih radova i radu ispitne komisije. Njezino iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova EU neprikosnoveno je i zato je rad s njom jedan od najvažnijih i najkorisnijih dijelova programa. Trenutačno savjetuje tijela državne uprave u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Ana-Maria Parisot, mag.iur.

Magistra je prava te certificirana stručnjakinja za javnu nabavu sukladno važećem zakonskom okviru. U sklopu studija je obavila dvosemestralnu razmjenu na Sveučilištu u Milanu, gdje je fokus njenih studija bio održivi razvoj. Također je završila Mirovnu akademiju za žene švedske fondacije Kvinna till Kvinna te je certificirana trenerica za izgradnju mira. Uz navedeno, ima bogato iskustvo upravljanja neprofitnim organizacijama, budući da je već u studentskim danima osnovala i rukovodila lokalnim ograncima europskih studentskih udruga – ELSA-e i EYP-a u Mostaru.

Iskustvo i znanje stekla je kroz višegodišnji rad na pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, kao i kroz rad na pravnim poslovima i poslovima javne nabave. Za klijente je samostalno pripremila preko 50 investicijskih projekata, koji ukupnom vrijednošću premašuju  20 milijuna eura, a odnose se većinski na izgradnju, opremanje i optimizaciju poslovanja. Također je provela postupke javnih nabava u vrijednosti višoj od 30 milijuna eura.

 

Pozivamo vas da nam se pridružite i saznate sve informacije o mogućnostima koje ova godina otvara.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem POVEZNICE.