Preloader Close

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pripremilo je revidirani prijedlog ključnih elemenata Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ te provodi ponovni postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.662.400,00 EUR od čega je:

  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj 38.813.040,00 EUR (85%)
  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH za nacionalno sufinanciranje 6.849.360,00 EUR (15%).

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva :

  • najniži iznos: 80.000,00 EUR
  • najviši iznos: 2.000.000,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1.Osnovne kategorije ulaganja:

a) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić)priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

b) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

c) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

d) Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić)priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

e) Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjenepriprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja;

f) Adaptacija i opremanje postojećih prostorapriprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece.

Prihvatljive aktivnosti u okviru osnovnih kategorija ulaganja pod točkom 1. su:

1.1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije – aktivnost se odnosi na uslugu izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opremanja, projekta uklanjanja građevine, sve sukladno važećim zakonima i propisima za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

1.2. Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;

1.3. Nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;

1.4. Usluge – aktivnost se odnosi na obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, obavljanje usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i obavljanje usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te priprema i provođenje postupka nabave;

1.5. Promidžba i vidljivost – aktivnost se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja EU-a.

e-Savjetovanju možete pristupiti na ovoj poveznici.