Preloader Close

Privremena obustava Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Privremena obustava Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” će se obustaviti na određeno vrijeme zbog velikog broja pristiglih prijava. Ova obustava nastupa 07. srpnja 2023. godine, a traje do 15. rujna 2023. godine.

Sve prijave zaprimljene zaključno s 06. lipnja 2023. godine u 24:00 sati bit će uzete u razmatranje.

Podnošenje dokumentacije neće biti moguće nakon obustave Poziva, a prijave predane nakon obustave Poziva neće biti razmatrane.