Preloader Close

PRIJAVITE SE NA LIFE NATJEČAJ 2022

PRIJAVITE SE NA LIFE NATJEČAJ 2022

Otvoren je natječaj Prijelaz na čistu energiju (Clean Energy Transition, CET) koji osigurava značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji.

Radi se o tipu Djelovanja koordinacije i potpore (Coordination and Support Actions) usmjerenih na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje energetske učinkovitosti razbijanjem tržišnih barijera kroz aktivnosti koje uključuju izgradnju kapaciteta, širenje informacija i znanja te podizanje svijesti.

Stopa sufinanciranja projekata iznosi 95% posto, a rok za prijavu projekata je 16. studenog 2022.

Natječaj Prijelaz na čistu energiju 2022. obuhvaća 18 tema koje pokrivaju važne aspekte europske tranzicije prema čistoj energiji u svim područjima života kao što su:

jačanje energetskih zajednica i uključivanje građana u prijelaz na čistu energiju
stvaranje financijskog okvira za održivu energiju;
iskorjenjivanje energetskog siromaštva;
pokretanje projekata za ulaganja u održivu energiju;
trening i jačanje vještina stručnjaka na nacionalnoj razini za intervencije koje će omogućiti dekarbonizirani fond zgrada;
potpora razvoju lokalnih i regionalnih javnih tijela u planiranju ugljične neutralnosti;
uspostava one-stop-shop lokacija za energetsku obnovu kuća ili javnih građevina;
ubrzanje implementacije i distribucije toplinskih pumpi u skladu s planom RePowerEU;
potpora poslovnom sektoru u prelasku na čistu energiju;
razvoj prema fondu zgrada s nultim emisijama i dekarbonizacija sektora grijanja.

Projektne ideje trebaju se uklopiti u tematske okvire te prijavitelje pozivamo da pažljivo pročitaju opise tema. Ovdje možete pogledati snimke prezentacija po temama >> POVEZNICA

Dodatne smjernice oko pisanja dobre projektne prijave objavljene su na stranici LIFE Calls for Proposals 2022 .

Za daljnja pojašnjenja glede opisa tema ovogodišnjeg CET natječaja možete kontaktirati CINEA-in LIFE Clean Energy tim putem CINEA-LIFE-CET@ec.europa.eu, te Nacionalnu kotakt točku za LIFE na life@mingor.hr.

Prijave na natječaj vrše se ISKLJUČIVO putem portala Funding & tenders na kojem se ujedno nalaze sve informacije o natječaju.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je Nacionalna kontakt točka (NCP) za Program LIFE u Hrvatskoj. NCP informira o LIFE programu, općim uvjetima Programa, uvjetima natječaja i mogućnosti prijave. NCP također pruža pomoć potencijalnim prijaviteljima u pripremi LIFE projektnog prijedloga, onima čiji su projektni prijedlozi odobreni te su u fazi revizije te olakšava komunikaciju s nadležnim tijelima za učinkovitiju provedbu aktivnosti. Slobodno im se obratite!