Preloader Close

Pregled i ciljevi Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za 2023. – 2027.

Pregled i ciljevi Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za 2023. – 2027.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija odgovor je na potrebu za integriranim pristupom u kulturi i medijima. Plan uključuje srednjoročnu viziju i strateške ciljeve koji pokrivaju širok spektar područja, od kulturnog stvaralaštva do očuvanja kulturne baštine, razvoja medijskog sektora i podrške za kreativne industrije. Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. – 2027. ne samo da odražava trenutne potrebe, već je i alat za dugoročno strateško pozicioniranje Hrvatske na kulturnoj i medijskoj mapi Europe.

Plan ističe ključna područja:

  • Razvoj kulturnog stvaralaštva, produkcije i distribucije: poticanje inovativnosti i umjetničkog izražavanja kroz različite oblike financijske i logističke podrške umjetnicima i kreativcima.
  • Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine: implementacija modernih tehnologija i metoda u očuvanju, kao i povećanje dostupnosti baštine široj javnosti.
  • Unaprjeđenje statusa novinarske profesije i medijskog sektora: promicanje medijske pismenosti, etike i pluralizma, te jačanje profesionalnih standarda.
  • Podrška kulturnom i medijskom sektoru: kroz financijske potpore i razvojne programe, uz poseban naglasak na digitalizaciju i odgovor na klimatske izazove.

Za realizaciju planiranih aktivnosti, osigurana su nacionalna sredstva, ali i sredstva iz različitih EU fondova, uključujući Fond solidarnosti EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Očekuje se da će financijska potpora omogućiti uspješnu provedbu svih predviđenih mjera.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje 2023. – 2027. ključan je korak ka modernizaciji i internacionalizaciji hrvatske kulture i medijskog prostora. Kroz detaljno promišljene mjere i strateške ciljeve, plan nudi jasnu viziju za budućnost, istovremeno se oslanjajući na lekcije naučene iz prošlosti i izazova sadašnjosti. Očekivanja su visoka, a rezultati će doprinijeti bogatijem i dinamičnijem kulturnom i medijskom sektoru u Hrvatskoj.