Preloader Close

PRAVNO SHVAĆANJE DKOM-A O DOKAZIVANJU TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI TEMELJEM ČLANKA 268. STAVKA 1. TOČKE 1., 2. I 3. ZJN 2016

PRAVNO SHVAĆANJE DKOM-A O DOKAZIVANJU TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI TEMELJEM ČLANKA 268. STAVKA 1. TOČKE 1., 2. I 3. ZJN 2016

U dokumentaciji o nabavi naručitelji često dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja raspisuju sukladno članku 268., stavku 1. točkama 1., 2. i 3. ZJN 2016.

Temeljem predmetnog članka tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta određuje se u skladu s prirodom, količinom ili važnosti, i namjenom radova, robe ili usluga te se može dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

  1. popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini
  2. popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini
  3. popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

U fazi pregleda i ocjene ponuda naručitelji su u nedoumici da li smiju kao referencu prihvatiti popis izvršenih radova / popis glavnih isporuka roba / popis glavnih usluga koje su započele izvan referentnog razdoblja a završile u samom referentnom razdoblju.

U navedenoj situaciji naručitelji su često sukladno članku 293. ZJN 2016 tražili od ponuditelja pojašnjenje o količini (iznosu) radova/roba/usluga koje se iz ugovora kojeg su podnijeli kao dokaz svoje tehničke i stručne sposobnosti odnosi isključivo na referentno razdoblje dok količina (iznos) radova/roba/usluga koji su se isporučili izvan razdoblja nisu priznavali kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je 29. kolovoza 2022. godine donijela Zaključak o pravnom shvaćanju u kojem pojašnjava navedenu situaciju te se naručitelji mogu voditi navedenim mišljenjem u postupku pregleda i ocjene ponuda.

U Zaključku se navodi da kada naručitelj u dokumentaciji o nabavi propiše da se tehnička i stručna sposobnost dokazuje na način propisan odredbom članka 268. stavak 1. točke 1., 2. i 3. ZJN 2016, s određivanjem vrijednosnog kriterija, ponuditelj je dokazao sposobnost i onim uslugama koje su pružene, robama koje su isporučene i radovima koji su izvedeni, a njihovo je pružanje/isporuka/izvođenje započelo ranije, a uredno je završeno zaključno u bilo kojoj godini referentnog razdoblja, pod uvjetom da se radi o pružanju usluga, isporukama roba, odnosno izvođenju radova koje/koji predstavljaju jednu cjelinu.

Navedeni zaključak možete pronaći na LINKU.

 

Autor: Hrvoje Karažija, direktor Odjela javne nabave u poduzeću AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.